Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Aktuality

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality

Súvisiace články:

Oznam ZSSK

Logo – ZSR V dňoch 19. – 20. 9 2023 (utorok, streda) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 9:00 do 14:00 hod realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia na traťovom úseku:

Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou

V dňoch 21. – 22. 9 2023 (štvrtok, piatok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 8:10 do 13:40 hod realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia na traťovom úseku:

Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec

aktualizácia: 13.09.2023 | počet zobrazení: 120

AHOJ LETO - Veľká rozlúčka s letom pred Domom kultúry vo Vranove nad Topľou

Dokonalá letná atmosféra open-air podujatia Ahoj leto, ktoré oslovilo všetky vekové kategórie návštevníkov sa odohrala v nedeľu 10. septembra 2023 pred Domom kultúry vo Vranove nad Topľou. Hlavným organizátorom podujatia bolo mesto Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry, v spolupráci s zanietencom pre historické vozidlá Rasťom Smetanom.

aktualizácia: 13.09.2023 | počet zobrazení: 1 348

Spolu za zdravý a krásny úsmev

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou 11. septembra 2023 zorganizoval na Námestí Slobody pred AOC 11. ročník akcie ,,Spolu za zdravý a krásny úsmev.´´

aktualizácia: 13.09.2023 | počet zobrazení: 443

Oddelenie životného prostredia upozorňuje

Upozorňujeme občanov bývajúcich blízko kostolov a cintorínov, hlavne z ulíc Na vŕšku a Cintorínska, aby nevyvážali odpad do pristavených kontajnerov.

aktualizácia: 31.08.2023 | počet zobrazení: 227

Obchodná verejná súťaž - predaj a prenájom majetku mesta

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj a prenájom majetku mesta. 

  • nájom areálu mestského kúpaliska, s termínom predkladania ponúk – 11.9.2023

=============­========================­========================­======

  • predaj technologického zariadenia nekrytej ľadovej plochy, rolby na úpravu ľadovej plochy a technologického zariadenia pretlakovej športovej haly, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom objektu Cargo o výmere 452 m2 na Železničnej stanici k. ú. Čemerné, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom nebytového priestoru o výmere 52,28 m2 v budove s.č. 86 (MŠH), s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • predaj budovy s. č. 530 o výmere 336 m2 a pozemku o výmere 368m2 na ulici Dlhá, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom nebytového priestoru o výmere 49,40 m2 a 11,89 m2 v budove s.č. 994, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom nebytového priestoru o výmere 41,60 m2 v budove s.č. 81, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 22,50 m2 v budove s. č. 81 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou, s termínom predkladania ponúk – priebežne
aktualizácia: 25.08.2023 | počet zobrazení: 231

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2023

Mesiac Zmes. odpad [t] Objem. odpad [t] Drob. stav. odpad [t] Biol. rozl. odpad [t] Bio. kuch. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro odpad [t] Faktu- rácia* [€] Predpis poplatku za KO [€]
Január 315,64 89,84 3,9 74,25 6,7 19,68 7,5 10,99 0,04 2 80010,42 82500
Február 267,92 91,85 0 64,93 9,56 8,51 21,81 9,23 0,06 10,12 78581,21 82500
Marec 334,04 56,72 23,2 114,95 5,82 13,68 3,6 10,18 0,05 0 84802,1 82500
Apríl 302,1 97,73 9,23 85,84 7,43 7,99 14,99 10,13 0,01 1,18 85744,93 82500
Máj 365,73 84,32 10,64 136,2 10,9 14,65 15,7 10,75 0,03 0,4 92707,4 82500
Jún 342,76 98,5 7,2 134,16 10,7 5,3 7,8 12,29 0,04 2,1 92312,44 82500
Júl 333,41 80,4 4,65 108,7 12,2 17,17 10,95 10,22 0,03 4,14 88387,94 82500

* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom

aktualizácia: 22.08.2023 | počet zobrazení: 474

Pasportizácia nádob na zmesový odpad

Mesto Vranov nad Topľou, prostredníctvom firmy Marius Pedersen a.s., v tomto období (v individuálnej rodinnej zástavbe) začalo s pasportizáciu nádob na zmesový komunálny odpad (110l,120l, 240 l nádoby). Každá nádoba bude označená RFID čipom, spravidla podľa rozpisu vývozov na rok 2023.

aktualizácia: 11.08.2023 | počet zobrazení: 804

Bezplatné dlhové poradenstvo

Bezplatné dlhové poradenstvoBezplatná dlhová poradňa je zriadená v prvom rade za účelom pomoci nadmerne zadlženým občanom. Zároveň plní úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. Cieľom BDP nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal.

aktualizácia: 07.06.2023 | počet zobrazení: 1 613

Oznam - prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou ako obstarávateľ zmien a doplnkov územného plánu mesta Vranov nad Topľou oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie

Návrhu zmien a doplnkov č.7 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

uskutoční v čase od 15.05.2023 do 16.06.2023
aktualizácia: 11.05.2023 | počet zobrazení: 794

Výberové konanie

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa Základnej umeleckej školy A. Dubčeka 880, 093 01 Vranov nad Topľou

Termín nástupu do funkcie: 15. júla 2023.

riaditeľa Základnej školy Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

Termín nástupu do funkcie: 01. júla 2023.

 

aktualizácia: 25.04.2023 | počet zobrazení: 1 066

Počet návštev od 21.02.2008: 4656867
Počet návštev dnes: 3307