Mestská polícia

« späť
Samospráva » Mestská polícia
Znak Mestskej polície

Sídlo Mestskej polície

Ulica Dr. C. Daxnera 87 (budova Mestského úradu)

093 16 Vranov nad Topľou

1. poschodie vľavo, č. dverí 39 a 40

Pracovná doba

Počas celého týždňa nepretržite

e-mail: mspolicia@vranov.sk

 

Náčelník MsP

Bc. Peter Čečko

Peter Čečko

1. poschodie vľavo, č. dverí 38

email: peter.cecko@vranov.sk

 

Telefón


159 bezplatná telefónna linka. Občania ju môžu využiť nepretržite v záujme ochrany zdravia, majetku a verejného poriadku.
057/7590140 náčelník MsP
057/7590141 zamestnanec MsP
0907 998 033 mobil hliadky MsP

Postavenie a úlohy mestskej polície

Výkon rozhodnutí primátora podľa Zákona o obecnom zriadení uskutočňuje mestská polícia. Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.Základné úlohy mestskej polície v meste Vranov nad Topľou, jej organizáciu, práva a povinnosti príslušníkov mestskej polície vymedzuje VZN o Mestskej polícii mesta Vranov nad Topľou (PDF; 41,4 kB)

« späť

aktualizácia: 13.04.2018 | počet zobrazení: 92 269

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Správy o činnosti MsP

aktualizácia: 23.08.2022 | počet zobrazení: 3 060

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 4629347
Počet návštev dnes: 680