Priemyselný park

« späť
Podnikanie, obchod » Priemyselný park

Priemyselný park – základné informácie (PDF; 1,4 MB)

Industrial park – basic informations (PDF; 1,3 MB)

Najvýznamnejšou investíciou mesta v roku 2008 je vybudovanie priemyselného parku – územia vhodného pre priemyselné využitie, ktoré umožní rozvoj výrobno-podnikateľských a nadväzujúcich aktivít v meste.

Stavebné ukončenie prvej etapy výstavby priemyselného parku bolo zavŕšené dňa 21.11.2008 sláv­nostným prestrihnutím pásky. V celom 16-hektárovom oplotenom areáli sú hotové inžinierske siete, asfaltové komunikácie, parkovacie plochy pre budúcich pracovníkov, osvetlenie.

Areál priemyselného parku sa nachádza v lokalite Ferovo v južnej časti mesta, vedľa obchvatu mesta smerom na Humenné.

Mesto Vranov nad Topľou ponúka na priamy nájom pozemky v areáli Priemyselného parku Ferovo vo Vranove nad Topľou o celkovej výmere 140 000 m2 na výstavbu priemyselných výrobných hál a prevádzok.

Kritéria
  • výšku nájomného schvaľuje MsZ
  • doba nájmu min. 15 rokov
  • povinnosť investovať do výstavby výrobných hál vlastné zdroje
  • povinnosť vytvoriť pracovné miesta
Katastrálna mapa
Kontakt:

V prípade záujmu sa obráťte na Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Oddelenie mestského majetku, tel. 057/4422551, mobil 0918 665 635, e-mail: marian.onderko@vranov.sk.

Priemyselný park

Plocha je napojená na cestnú sieť a nadväzuje na jestvujúci priemyselný areál vklinený medzi cestu I. triedy č. 18, železnicu Vranov nad Topľou – Trebišov a rieku Topľa.

Priemyselný park 1

Mesto získalo na výstavbu priemyselného parku nenávratný finančný príspevok zo Štrukturálnych fondov EU v objeme cca 167 mil. Sk. Do výstavby boli vložené i vlastné zdroje mesta v objeme cca 9 mil. Sk.

Finančné prostriedky boli použité na

  • vybudovanie technickej vybavenosti územia a inžinierskych stavieb,
  • výstavbu, rekonštrukciu a obnovu budov priamo spojených s projektom,
  • nákup nezastavaných pozemkov,
  • dokúpenie nehnuteľného majetku.

Vedľa lokality určenej na priemyselný park, ktorá ma rozlohu 17,9 ha, sa nachádza plocha s porovnateľnou veľkosťou použiteľná ako rezerva pre možné rozšírenie aktivít, čo spolu tvorí výmeru takmer 40 ha.

Priemyselný park Vranov nad Topľou – Ferovo (PDF; 62,0 kB)

« späť

Základné informácie
« » Základné informácie
Areál priemyselného parku Plocha pre výstavbu Základné informácie Otočňa kamiónov Parkovisko pre osobné autá Prístupová cesta a parkovisko kamiónov Vstupná brána Areál priemyselného parku
aktualizácia: 26.11.2013 | počet zobrazení: 197 416

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Aktuálny stav

aktualizácia: 16.05.2023 | počet zobrazení: 197

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 4638421
Počet návštev dnes: 287