Združenie speváckych zborov OZVENA

« späť
Kultúra » Zborový spev » Združenie speváckych zborov OZVENA

Združenie speváckych zborov OZVENA má svoje sídlo vo Vranove nad Topľou. Jej vzniku v roku 1994 predchádzala činnosť viacerých speváckych zborov pod spoločným názvom OZVENA pri MsKS Vranov.

od roku 1980. Od roku 1997 úzko spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou vo Vranove nad Topľou.

V združení OZVENA pracuje 6 speváckych telies a celkovo viac nez 140 spevákov.

Koncertné zbory OZVENY často účinkujú na festivaloch a zborových podujatiach doma v zahraničí. Zbory sa zúčastnili zborových festivalov a koncertovali vo Fínsku, Estónsku, Srbsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Veľkej Británii, Holandsku, Taliansku, Slovinsku, Španielku, Švajčiarsku, Kanade a v Českej republike. Z domácich vrcholných podujatí možno spomenúť účasť na

Festivale slovenskej zborovej tvorby v Bratislave, na festivale V.F.Bystrého v Banskej Bystrici, na festivaloch a súťažiach v Martine, Brezne, Prievidzi, Trnave, Košiciach, Prešove a pod.

** Viac informácií o združení získate na webovom sídle www.ozvena.sk. **

Oznamy

Žiadosť o odovzdanie 2% dane pre ZZSZ OZVENA

Vážení spoluobčania,

Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA Vás úctivo žiada o prispenie 2% svojej dane, ktoré využije na činnosť a prezentáciu zboru, nášho mesta a Slovenska doma i v zahraničí (Španielsko, Nemecko, Poľsko) v roku 2010 a na slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia založenia ZZSZ OZVENA.

Vyplnené vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% a zamestnávateľom potvrdené „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, odovzdajte prosím p. Krauspeovej v kancelárii Súkromnej ZUŠ v Dome kultúry Vranov n.T. alebo priamo na daňový úrad do 30.4.2010.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 319 55 983
Právna forma. Občianske združenie
Obchodné meno: Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA
Sídlo-ulica-číslo: M.R.Štefánika 875
PSČ: 093 01
Obec: Vranov nad Topľou

Srdečne ďakujeme,

Vilma Krauspeová
Predsedníčka ZZSZ Ozvena

« späť

aktualizácia: 24.06.2011 | počet zobrazení: 37 905
Počet návštev od 21.02.2008: 4657115
Počet návštev dnes: 3555