Societas Cantica

« späť
Kultúra » Zborový spev » Societas Cantica

Komorný miešaný spevácky zbor Societas Cantica bol založený v marci 1993. Spievajú v ňom ľudia s rôznou profesionálnou orientáciou. Dramaturgia zboru je zameraná na obdobie renesancie, baroka, romantizmu a hudby 20. storočia, ako aj na úpravy ľudových piesní a spirituály. Zbor koncertuje na území celej Slovenskej republiky aj v zahraničí. V roku 1995 nahral v Slovenskom rozhlase Košice a na verejnom koncerte uviedol rockovú omšu M. Mojžiša Missa qui vitam, venovanú trom košickým mučeníkom.

Zbor sa zúčastnil na 12. medzinárodnej súťaži F. Schuberta vo Viedni (1995), na Slávnostiach zborového spevu V. Adamca v roku 1996 získal prvé pásmo. Účinkoval aj na Trnavských zborových dňoch (1996), 1. ročníku Celoštátnej súťaže komorných zborov vo Vranove n.T. (1995), v Poľsku na medzinárodnom zjazde slovanských zborov v Katowiciach (1998) a v Českej republike na medzinárodnej súťaži akademických zborov IFAS v Pardubiciach (1998).

Piaty rok svojho účinkovania Societas Cantica zavŕšila víťazstvom na 3. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky komorných speváckych zborov v Nových Zámkoch v októbri 1998. Na Slávnostiach zborového spevu Vojtecha Adamca v Košiciach v roku 1999 odborná porota opäť rozhodla o udelení I. pásma a Asociácia speváckych zborov Slovenska odmenila zbor cenou za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby Jozefa Podprockého.

Umeleckým vedúcim a dirigentom zboru je Štefan Eperješi.

Komorný spevácky zbor Societas Cantica príjme spevákov do mužskej časti zboru. Požiadavky: základné hudobné vzdelanie, ochota zúčastňovať sa nácviku 1 x týždenne, účasť na 2– až 4-dňových zájazdoch.

Kontakt: Štefan Eperješi, Sídlisko I. 997, Vranov n.T. alebo Mestský úrad Vranov nad Topľou, Oddelenie kultúry

« späť

aktualizácia: 24.06.2011 | počet zobrazení: 17 909
Počet návštev od 21.02.2008: 4657097
Počet návštev dnes: 3537