Deň učiteľov 2013

Deň učiteľov 2013 28. marec je pre niekoho možno iba jeden z prvých jarných dní. Pre učiteľov je to však jeden z dní, ktorý je výnimočný v tom, že si pripomínajú odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 27. marca 2013 v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnila slávnostná akadémia, ktorou samospráva vzdala hold jednému z najušľachti­lejších povolaní, povolaniu učiteľa. K prítomným učiteľom sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan.

Z jeho príhovoru vyberáme: Školy a školské zariadenia v našom meste si roky udržiavajú vysoký vzdelávací štandard, pretože vo výchovno-vyučovacom procese využívajú progresivitu, ponúkajú deťom pomerne veľa možností využitia voľného času tak v oblasti športu, ako aj v rôznych vzdelávacích projektoch.
Využívam dnes túto príležitosť a chcem vám všetkým učiteľom a pedagogickým pracovníkom bez rozdielu stupňa a typu škôl v našom meste, v mene svojom, ako aj v mene našich žiakov a rodičov poďakovať za vašu náročnú, namáhavú a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, ktorá na našich školách nachádza múdrosť, pochopenie a druhý domov.
Ďakujem vám aj za vaše rôznorodé aktivity vo verejnom, kultúrnom či športovom živote nášho mesta. Zároveň vyslovujem presvedčenie, že napriek zložitým sociálno-ekonomickým podmienkach sa nám spoločne podarí udržať tradičnú dobrú úroveň vranovského školstva a nášmu mestu ako zriaďovateľovi sa podarí vytvoriť v rámci možností vhodné podmienky pre vašu prácu.
Želám vám všetkým do ďalších dní veľa zdravia, spokojnosti, pedagogického optimizmu, pracovných úspechov i osobného šťastia.

Oceňovanie práce pedagógov v kontexte osláv Dňa učiteľov sa stalo v našom meste peknou tradíciou. Bolo príležitosťou pripomenúť si nielen učiteľské poslanie, ale aj časom na vyjadrenie vďaky a úcty. Ocenení pedagogickí zamestnanci (na návrh vedení jednotlivých škôl) sa podpísali do pamätnej knihy mesta a od primátora mesta si prevzali ďakovný list za obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie v meste Vranov nad Topľou so symbolickým kvetom. Príjemnou bodkou za milým stretnutím bolo vystúpenie FS VRANOVČAN.

ocenení učitelia 2013 (PDF; 57,7 kB)

« späť

Deň učiteľov 2013
« » Deň učiteľov 2013
Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013
aktualizácia: 28.03.2013 | počet zobrazení: 33 981
Počet návštev od 21.02.2008: 4631291
Počet návštev dnes: 1379