Deň učiteľov 2013

Deň učiteľov 2013 28. marec je pre niekoho možno iba jeden z prvých jarných dní. Pre učiteľov je to však jeden z dní, ktorý je výnimočný v tom, že si pripomínajú odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 27. marca 2013 v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnila slávnostná akadémia, ktorou samospráva vzdala hold jednému z najušľachti­lejších povolaní, povolaniu učiteľa. K prítomným učiteľom sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan.

Z jeho príhovoru vyberáme: Školy a školské zariadenia v našom meste si roky udržiavajú vysoký vzdelávací štandard, pretože vo výchovno-vyučovacom procese využívajú progresivitu, ponúkajú deťom pomerne veľa možností využitia voľného času tak v oblasti športu, ako aj v rôznych vzdelávacích projektoch.
Využívam dnes túto príležitosť a chcem vám všetkým učiteľom a pedagogickým pracovníkom bez rozdielu stupňa a typu škôl v našom meste, v mene svojom, ako aj v mene našich žiakov a rodičov poďakovať za vašu náročnú, namáhavú a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, ktorá na našich školách nachádza múdrosť, pochopenie a druhý domov.
Ďakujem vám aj za vaše rôznorodé aktivity vo verejnom, kultúrnom či športovom živote nášho mesta. Zároveň vyslovujem presvedčenie, že napriek zložitým sociálno-ekonomickým podmienkach sa nám spoločne podarí udržať tradičnú dobrú úroveň vranovského školstva a nášmu mestu ako zriaďovateľovi sa podarí vytvoriť v rámci možností vhodné podmienky pre vašu prácu.
Želám vám všetkým do ďalších dní veľa zdravia, spokojnosti, pedagogického optimizmu, pracovných úspechov i osobného šťastia.

Oceňovanie práce pedagógov v kontexte osláv Dňa učiteľov sa stalo v našom meste peknou tradíciou. Bolo príležitosťou pripomenúť si nielen učiteľské poslanie, ale aj časom na vyjadrenie vďaky a úcty. Ocenení pedagogickí zamestnanci (na návrh vedení jednotlivých škôl) sa podpísali do pamätnej knihy mesta a od primátora mesta si prevzali ďakovný list za obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie v meste Vranov nad Topľou so symbolickým kvetom. Príjemnou bodkou za milým stretnutím bolo vystúpenie FS VRANOVČAN.

ocenení učitelia 2013 (PDF; 57,7 kB)

« späť

Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013
« predchádzajúci Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013
aktualizácia: 28.03.2013 | počet zobrazení: 19361

Počet návštev od 21.02.2008: 3260896
Počet návštev dnes: 833
fb