Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

DEŇ UČITEĽOV

Je dôležité aspoň symbolickým spôsobom vzdať úctu ľuďom, ktorí vzdelávajú a vychovávajú mladé generácie a dať im na vedomie, že ich práca nezostala nepovšimnutá. Tou správnou chvíľou počas roka je Deň učiteľov, keď žiaci a spoločnosť ocenia ich náročnú i príťažlivú prácu.

Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou pripravilo aj tohto roku – 28. 3. 2011 – slávnostné podujatie pri príležitosti osláv sviatku učiteľov. Každoročne sú na tento slávnostný program pozývaní učitelia a vychovávatelia materských a základných škôl a taktiež aj zástupcovia stredných škôl pôsobiacich na území mesta.

Počas kultúrneho programu, v ktorom účinkovali žiaci škôl, sa k prítomným pedagógom prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan a vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mgr. Andrej Krišanda, ktorí sa vo svojich príhovoroch o. i. poďakovali za viacročnú pedagogickú a vychovávateľskú prácu a zaželali im veľa zdravia, pedagogického optimizmu, pracovných úspechov i osobného šťastia.

Následne 43 učiteľom – na základe nominácií vedení jednotlivých školských zariadení – odovzdali ďakovné listy. Ocenení pedagogickí pracovníci pripojili svoj podpis na stránky pamätnej knihy mesta.

Slávnostný program svojím vystúpením obohatila a spestrila dvojica známych komikov Kaiser – Meluš, ktorí príjemne pobavili všetkých prítomných a vyčarili im na ich tvárach veselý úsmev.

Oslavy vyvrcholili v popoludňajších hodinách v pracovných kolektívoch na jednotlivých školách.

Ocenení pedagogickí pracovníci:

 • Materská škola Sídlisko Juh – Marta Roškovičová, učiteľka
 • Materská škola Sídlisko 1. mája – Iveta Krauspeová, učiteľka
 • Materská škola Okulka – Bc. Emília Janočková, učiteľka
 • Materská škola Sídlisko II – Mgr. Helena Vasiľová, riaditeľka, Anna Tóthová ml., učiteľka
 • Materská škola Kukučínova – Mária Ličáková, učiteľka
 • Materská škola Vajanského – Mária Šoganičová, riaditeľka
 • Centrum voľného času – Mgr. Andrea Fišmanová, vychovávateľka
 • Základná umelecká škola – Mgr. Mária Pavolková
 • Spojená cirkevná škola – Gabriela Mošková, učiteľka MŠ, RNDr. Gabriela Bradovková, učiteľka ZŠ, Mgr. Peter Lojan, učiteľ gymnázia
 • Základná škola Lúčna – Mgr. Jana Budaiová, učiteľka, Mgr. Juliana Mikitová, učiteľka Mgr. Darina Ižovská, učiteľka
 • Základná škola Juh – Mgr. Anna Vysoká, učiteľka, Mgr. Zuzana Demčáková, učiteľka, Mgr. Mária Mariňáková, zástupkyňa riaditeľa školy
 • Základná škola Bernolákova – PaedDr. Anna Brcková, zástupkyňa riaditeľa školy, PaedDr. Magdaléna Goldmannová, učiteľka, Mgr. Darina Olbrichtová, učiteľka, Mgr. Jaroslav Kolcun, učiteľ
 • Základná škola Sídlisko II – Mgr. Helena Bendiková, učiteľka, Mgr. Andrea Sabolová, zástupkyňa riaditeľa školy, Eva Lukáčová, vychovávateľka, PaedDr. Jarmila Kolesárová, učiteľka
 • Základná škola Kukučínova – PhDr. Radoslav Homoľa, učiteľ, Mgr. Gabriela Zálepová, učiteľka, Mgr. Jana Ottingerová, učiteľka
 • Súkromné gymnázium – Mgr. Jana Štréblová, učiteľka
 • Gymnázium – PaedDr. Eva Klapáková, učiteľka, PhDr. Mária Kočišová, učiteľka, Mgr. Eva Hrunová, učiteľka
 • Obchodná akadémia – PaedDr. Mária Terpáková, učiteľka
 • Stredná odborná škola – Mgr. Radoslav Cerula, učiteľ, Mgr. Dušan Durkaj, učiteľ, Bc. Dana Breznická, majsterka OV
 • Stredná odborná škola drevárska – Ing. Pavol Molnár, zástupca riaditeľa školy, Ing. Hana Pavlinská, učiteľka, Marián Paľko, majster OV
 • Spojená škola internátna – Mgr. Viliam Moskaľ, učiteľ, Jana Kolesárová, vychovávateľka
 • Spojená škola – Ing. Ladislav Kostovčík, učiteľ

« späť

aktualizácia: 29.03.2011 | počet zobrazení: 84 721
Počet návštev od 21.02.2008: 4656914
Počet návštev dnes: 3354