REPREZENTANT 2009

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí prijal primátor mesta Vranov nad Topľou PhDr. Tomáš Lešo dňa 1. júna 2009 v obradnej sieni mesta talentovaných žiakov vranovských škôl, ktorí v školskom roku 2008/2009 v rôznych oblastiach mimoškolskej činnosti dosiahli krásne výsledky a úspešne reprezentovali mesto Vranov nad Topľou.

Slávnosť patrila mladým ľuďom, ktorí desiatky hodín tréningov, cvičenia, vylepšovania, zdokonaľovania pretavili na úspech na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Jej súčasťou bol zápis ocenených žiakov do pamätnej knihy mesta. Z rúk primátora si žiaci prevzali ďakovný list a keramický upomienkový darček – vranovskú múzu, ktorý im bude pripomínať túto slávnostnú udalosť, môže sa stať motiváciou v ďalšej činnosti rozvíjania vlastných schopností a byť príkladom pre ďalších nadaných žiakov. REPREZENTANT MESTA sa organizuje tradične už od roku 1999 a za desať rokov svojho trvania teší sa medzi žiakmi veľkej obľube. Na podujatí boli prítomní aj riaditelia škôl, prostredníctvom ktorých sa primátor mesta poďakoval trénerom, učiteľom, rodičom, ale aj priateľom a fanúšikom, za prácu a čas, ktorí venujú výchove nových talentov. Za to, že spolu so žiakmi prispievajú k zviditeľňovaniu nášho mesta doma i vo svete, sú prísľubom do budúcnosti a odrazovým mostíkom k ešte vyšším métam. Vranov nad Topľou sa nemusí obávať, že vyschne studňa talentov. ĎAKUJEME!

OCENENÍ ŽIACI

 • ZŠ Sídlisko II

Frederika Vladimíra Krajníková /1.miesto celoslovenské kolo súťaž Prečo mám rád slovenčinu/, Simona Hrabská /1.miesto krajské kolo literárna súťaž Môj najlepší učiteľ/, Diana Madurová, Jakub Kónya /1.miesto krajské kolo, 2. miesto celoslovenské kolo súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci/, Antónia Tomášová, Patrik Kotuľák /1.miesto krajské kolo, 1. miesto celoslovenské kolo súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci/, Detský folklórny súbor Cifroško /2.miesto krajské kolo súťaž v ľudovom tanci/, Kristína Vaňová /1.miesto krajské kolo Slávici z lavice/

 • ZŠ Lúčna

Sofia Bohačová /2.miesto celoslovenské kolo prednese v ruskom jazyku, 2.miesto krajské kolo ARC poetika/, Samuel Našta /2.miesto Medzinárodná súťaž Zelený svet kresba suchou ihlou/, Patrick Mydla /3.miesto krajské kolo geografická olympiáda/

 • ZŠ Bernolákova

Ivana Ihnátová /1.miesto krajské kolo biologická olympiáda/, Družstvo dievčat: Katarína Janoková, Ivana Kocanová, Jana Tabaková, Michaela Jevčáková, Veronika Šumberová, Natália Janičová, Anna Grecová, Jana Eštóková, Mária Kocanová, Natália Džuganová, Monika Duranská, Zuzana Duranská, Tatiana Jurková, Patrícia Janičová /1.miesto krajské kolo hádzaná/, Matej Fedor /celoslovenské kolo multimediálne práce Európa v škole – zverejnený medzi víťaznými prácami/, Jakub Gregus /2.miesto celoslovenské kolo atletika chlapci/, Matúš Gális /1.cena celoslovenské kolo Prečo mám rád slovenčinu/, Šimon Šust /2.miesto krajské kolo recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín/, Marián Baran /čestné uznanie celoslovenské kolo Európa v škole/

 • ZŠ Sídlisko juh

9.A trieda – Ivana Adamová, Martina Antolová, Mária Bilá, Ivan Dráb, Tomáš Ďurík, Lukáš Greguš, Jana Hajníková, Jana Hrehová, Martina Hudáková, Jana Jakubová, Alexandra Komárová, Lýdia Liptáková, Nikola Mondoková, Viktória Obšajsníková, Dana Ovšonková, Veronika Sklárová, Simona Šimková, Martin Tirpák, Veronika Vallová /1.miesto krajské kolo + celoslovenské kolo Supertrieda/, Adam Katica /1.miesto M-kraja, 3.miesto Medzinárodná veľká cena džudo/, Jakub Ševčík /1.miesto krajská liga ml. žiakov, 3.miesto krajská liga st. žiakov, 3.miesto Medzinárodná veľká cena džudo/, Viktória Veliká /1.miesto krajská liga mini, 3.miesto krajská liga ml. žiačky, 3.miesto M-kraja/, Tatiana Katicová /2.miesto M-kraja štvorhra, 3.miesto M-kraja dvojhra, 2.miesto M-kraja, 6.miesto celoslovenská súťaž Kalokagatia stolný tenis/, Timea Horosová /2.miesto M-kraja, 3.miesto krajské kolo zmiešané, 2.miesto M-kraja štvorhra, 6.miesto celoslovenská súťaž Kalokagatia stolný tenis/, Mária Fuňáková /2.miesto M-kraja SAŠS, 6.miesto celoslovenská súťaž Kalokagatia stolný tenis/

 • Cirkevná spojená škola

Klara Demčáková /3.miesto krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín/, Monika Koritková /2.a 3.miesto celoslovenská súťaž aranžovanie kvetín/, Pavol Lukča /3.miesto krajské kolo olympiáda informatika/, Michal Bubnár /1.miesto krajské kolo olympiáda informatika/, Amália Antolíková /2.miesto krajská recitačná súťaž A slovo bolo u Boha/, Viktória Čechová /3.miesto krajská recitačná súťaž A slovo bolo u Boha/, Soňa Metyľová /2.miesto medzinárodná súťaž Rzeszów – spev/, Kristína Karabinová /3.miesto celoslovenská literárna súťaž Literárna Ilava, kat. poézia/ Štefan Kopčák /3.miesto celoslovenská súťaž Literárna Ilava, kat. próza/, Amália Antolíková, Mária Babejová, Antónia Iľková, Marcela Vaľaková, Anna Ragančíková, Mária Štefaňáková /3.miesto celoslovenská súťaž Hliadka mladých zdravotníkov/, Zuzana Šašalová, Veronika Folvarčíková, Klaudia Fuňáková /3.miesto krajské kolo vedomostná súťaž Mladý Európan/

 • Základná umelecká škola

Alžbeta Popaďáková, Katarína Furdáková /zlaté pásmo, laureát III. kat., absolútny víťaz súťažná prehliadka vsl. regiónu štvorručná hra klavír/, Terézia Popaďáková /2.pásmo krajská súťažná prehliadka sólová hra husle/, Anna Sotáková /2.pásmo krajská súťažná prehliadka sólová hra husle/, Miriama Takáčová /strieborné pásmo celoslovenský festival akordeonistov Euromusette-Goldentango Rajecké Teplice/

 • Súkromná základná umelecká škola hudobný odbor

Alena Korekáčová /účasť na Medzinárodnej súťaži v sólovom speve Powell River, Kanada/, Chlapčenský spevácky zbor Ozvena /strieborné pásmo krajská súťaž detských speváckych zborov, účasť v semifinále súťaž Slovensko má talent/, Dievčenský spevácky zbor Ozvena /bronzové pásmo krajská súťaž detských speváckych zborov/

 • Súkromná základná umelecká škola výtvarný odbor

Samuel Fedor /1.miesto krajské kolo celoslovenská výtvarná súťaž Cesty za poznaním + postup do celoslovenského kola/, Kristína Olejárová /ocenenie celoslovenská výtvarná súťaž Talent-umenie-kumšt, účasť medzinárodná výtvarná súťaž Szabov grafický Lučenec/, Viktória Bellová, Adriana Majerčínová, Marián Novikmec /účasť medzinárodná výtvarná súťaž Szabov grafický Lučenec, Marián Novikmec aj účasť celoslovenská výtvarná súťaž s medzinárodnou účasťou Výtvarné alternatívy/, Sebastián Čech, Martin Demčák, Natália Sabolová, Kristián Šandala /účasť celoslovenská výtvarná súťaž s medzinárodnou účasťou Výtvarné alternatívy/, Anna Rostecká /ocenenie celoslovenská výtvarná súťaž Gorazdovo výtvarné Námestovo/, Elis Van Vuren /účasť medzinárodná výtvarná súťaž Lidice/, Lucia Hrežová, Barbora Kováčová /účasť medzinárodná výtvarná súťaž Európa v škole/

 • Osemročné súkromné gymnázium

Dominika Smolejová /3.miesto krajské kolo olympiáda AJ/, Simona Krausová /3.miesto krajské kolo olympiáda AJ/, Júlia Brečková /2.miesto krajské kolo olympiáda NJ/, Marek Kráľ, Mário Zelenay /3.miesto celoslovenské kolo Ruské slovo/, Andrea Imrichová, Dominik Kačala, Ľuboš Lendáč /1.miesto celoslovenské kolo súťaž v informatike I-Bobor/, Matúš Pavliščák /2.miesto na Slovensku súťaž – vyhotovenie plagátu k 10. výročiu eura – súťaž bola vyhlásená Európskou komisiou v 16. krajinách eurozóny a prebiehala v Bruseli/

 • Gymnázium

Lukáš Krištan /2.miesto krajské kolo olympiáda AJ, 3.miesto krajské kolo Pribinove poklady/, Zuzana Mulíková /2.miesto krajské kolo + 7.miesto celoslovenské kolo olympiáda geografia/, Renáta Šoltésová /2.miesto krajské kolo olympiáda NJ/, Rebeka Lancíková /2.miesto krajské kolo ARS Poetica, 2.miesto celoslovenské kolo Ruské slovo/, Lucia Hrežová /1.miesto krajské kolo olympiáda AJ/, Lenka Dzurovčinová /2.miesto krajské kolo Európa v škole/, Miloš Tichý /1.miesto krajské kolo Šaffova ostroha/, Lukáš Krištan, Dominika Ďurišková, Alexandra Korytková, Martina Fridrichová, Alena Ihnatová, Soňa Miklošová, Veronika Šmatková, Mária Šandrejová, Júlia Čorejová, Peter Demčák, Jozef Peleščák, Lenka Kochmanová, Matúš Pavelko, Jana Valovčinová /1.miesto kat. SŠ – PSK a KSK projektová súťaž Chémia vo výžive/

 • Obchodná akadémia

Lucia Antušová /účastníčka M-SR žiakov SŠ disciplína písanie na osobnom počítači a úprava textu na osobnom počítači (jediná reprezentantka z regiónu)/, Ján Teliška /majster PSK 2008 vrh guľou a vrh diskom/, Vladimír Vodila /majster PSK 2008 beh na 400 m/, Cvičná firma OSA, s.r.o. – Dušan Hajník, Michaela Čižmárová, Zuzana Timuľáková, Viktória Dargajová /5.miesto XI. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava/, Družstvo dievčat hádzaná /1.miesto krajské kolo hádzaná + postup na M-SR/, Družstvo chlapcov hádzaná /3.miesto krajské kolo hádzaná/

 • Stredná odborná škola, A. Dubčeka

Soňa Kundrátová /3.miesto celoslovenské kolo olympiáda NJ/, Eva Jenčuráková /3.miesto krajské kolo olympiáda AJ/, Mária Švecová /3.miesto krajské kolo SOČ práca Vtáky záhrad a ocenenie celoslovenská súťaž Prečo som na svete rád kat. grafika/, Mariana Bartková /Cena poroty krajské kolo medzinárodná súťaž Európa v škole, hlavná cena – Top výrobok celoslovenská súťaž Mladý tvorca – ručne písané, originálne viazané a krásne ilustrované knihy nazvané Jesenná láska a Hlava v ohni/, Patrik Turanský /trieborná medaila celoslovenská súťaž Cassovia cup 2009 Košice, bronzová medaila medzinárodná barmanská súťaž Goral Eurocup 2008 Prešov, bronzová medaila celoslovenská barmanská súťaž Nicolaus cup 2009 Bratislava/, Lenka Adamová /bonzová medaila medzinárodná barmanská súťaž Goral Eurocup 2009 Prešov/, Miroslava Dankovičová /ocenenie Top výrobok celoslovenská súťaž Mladý tvorca Nitra – ručne písaná, ilustrovaná a zaujímavo viazaná kniha s názvom Kniha života/

 • Stredná odborná škola drevárska

Jozef Paulišin /2.miesto krajské kolo SOČ a účasť celoslovenské kolo práca „Rybárstvo ako voľný čas“ súťažný odbor Voľný čas/, Tomáš Rafaj, Peter Ivan /3.miesto krajské kolo SOČ práca „Art chesse“ súťažný odbor stavebníctvo, architektúra a dizajn/, Tomáš Seman /účasť medzinárodná súťaž „Študentské projekty 2008/2009“ grafický program Turbo CAD/

 • Tanečný klub DYNO

Mário Marčák /3.miesto M-SR Senica kat. disco dance sólo chlapci DVK/, Alexandra Drozdeková, Sabína Jurkaninová, Soňa Miklošová, Helena Šimková, Simona Kolečavová, Inés Andučičová, Jana Gogová, Zuzana Haľková, Patrícia Hudáková, Pavla Sáriková, Dominika Šefčíková, Bibiana Lakatošová, Júlia Mihóková, Lucia Mihóková, Júlia Samselyová, Eunika Šviderská /8.miesto M-SR Liptovský Hrádok tanečná disciplína street dance show formácie JVK/

Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA

Daniel Goga /1.miesto sólový spev Medzinárodná súťaž sólistov Powell River, Kanada/, Mládežnícky spevácky zbor Ozvena /účasť Medzinárodná zborová súťaž Powell River, Kanada/

« späť

« predchádzajúci
aktualizácia: 02.03.2010 | počet zobrazení: 36329

Počet návštev od 21.02.2008: 3174109
Počet návštev dnes: 99
fb