« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2018 » Petícia na opravu mestskej komunikácie pred bytovým domom 987 a 988 vo Vranove nad Topľou

Petícia na opravu mestskej komunikácie pred bytovým domom 987 a 988 vo Vranove nad Topľou

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia na opravu mestskej komunikácie pred bytovým domom 987 a 988 vo Vranove nad Topľou
  • Text:

My dole podpísaní obyvatelia bytových domov 987 a 988 na Sídlisku I vo Vranove nad Topľou žiadame Mesto Vranov nad Topľou o neodkladnú opravu miestnej komunikácie vedúcej popred tieto obytné domy, ktorá je v dezolátnom stave. Táto plánovaná oprava miestnej komunikácie bola zverejnená v miestnych mediálnych a informačných novinách avšak práce, ktoré boli na sídlisku I započaté neboli pred týmito bytovými domami zrealizované. Na tejto komunikácií už došlo k viacerým zraneniam z dôvodu rozbitého asfaltového povrchu a preto dúfame, že mesto nájde ešte v tomto roku 2018 finančné prostriedky na opravu komunikácií pred týmito bytovými domami.

  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 27
  • Dátum doručenia petície: 18.09.2018
  • Dátum vybavenia petície: 28.09.2018
  • Spôsob vybavenia: prešetrená – neopodstatnená

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 18.09.2018, ktorá sa týka opravy mestskej komunikácie pred bytovým domom 987 a 988 vo Vranove nad Topľou, poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 27.09.2018 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku. Po dôkladnom preskúmaní písomného podania vyhodnotil Vašu petíciu ako neopodstatnenú z dôvodu, že Vami požadovaná oprava miestnej komunikácie je predmetom plánu prác na rok 2018 a v súčasnej dobe oprava prebieha.

« späť

aktualizácia: 28.09.2018 | počet zobrazení: 237

Počet návštev od 21.02.2008: 3143368
Počet návštev dnes: 87
fb