Povinné predprimárne vzdelávanie

« späť
Školy, vzdelávanie, mládež » Materské školy » Povinné predprimárne vzdelávanie

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné (povinný posledný ročník v materskej škole). Zákonní zástupcovia detí, ktoré nenavštevovali materskú školu od 3. roku veku do 5. roku veku podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na zverejnenom tlačive: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (PDF; 198,4 kB)


Prosíme zákonných zástupcov, aby žiadosti podávali v materskej škole v obvode trvalého bydliska.

Spádové obvody materských škôl pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

I. Materská škola Sídlisko 1. mája 68, Vranov nad Topľou

1. Hlovíkova ulica 6. Ulica M. R. Štefánika
2. Ulica Dr. C. Daxnera 7. Pribinova ulica
3. Hviezdoslavova ulica 8. Rázusova ulica
4. Ulica Janka Kráľa 9. Sídlisko 1. mája
5. Ulica Alexandra Dubčeka    

II. Materská škola Ul. 1. mája 1227, Vranov nad Topľou

1. Ulica 1. mája 7. Sídlisko II.
2. Boženy Němcovej 8. Staničná ulica
3. Budovateľská ulica 9. Ulica Martina Benku
4. Hronského ulica 10. Námestie sv. Cyrila a Metoda
5. Mierová ulica 11. Mariánske námestie
6. Mlynská ulica    

III. Materská škola Juh 1051, Vranov nad Topľou

1. Juh 5. Kalinčiakova ulica
2. Lesná ulica 6. Ondavská ulica
3. Štúrova ulica 7. Lúčna
4. Bernolákova ulica 8. Ulica E. Urxa

IV. Materská škola Okulka 21, Vranov nad Topľou

1. Na hrunku 5. Okulka
2. Dobrianskeho ulica 6. Duklianskych hrdinov
3. Dubník 7. Sídlisko 1.
4. Námestie slobody    

V. Materská škola, Kukučínova ulica 103, Vranov nad Topľou

1. Cintorínska ulica 14. Ružová ulica
2. Čemernianska ulica 15. Sadová ulica
3. Gorkého ulica 16. Slanská ulica
4. Herlianska ulica 17. Svätoplukova ulica
5. Jarková ulica 18. Tehelná ulica
6. Kukučínova ulica 19. Tolstého ulica
7. Kvetná ulica 20. Toplianska ulica
8. Lesnícka ulica 21. Trepská ulica
9. Ulica kpt. Nálepku 22. Veterná ulica
10. Makovická ulica 23. Zimná ulica
11. Opálová ulica 24. Železničná ulica
12. Prešovská ulica 25. Orechová ulica
13. Puškinova ulica 26. Námestie bl. P. P. Gojdiča

VI. Materská škola, Vajanského 641, Vranov nad Topľou

1. Lomnická ulica 4. Záborského ulica
2. Paláriková ulica 5. Vajanského ulica
3. Porubská ulica 6. Kláštorná ulica

VII. Materská škola Domašská ulica 604, Vranov nad Topľou

1. Domašská ulica 5. Podhrunkovská ulica
2. Ulica Janka Matušku 6. Ulica P. J. Šafárika
3. Komenského ulica 7. Sládkovičova ulica
4. Nerudova ulica 8. Školská ulica

VIII. Materská škola Dlhá 559, Vranov nad Topľou

1. Dlhá ulica 7. Obchodná ulica
2. Ulica gen. Svobodu 8. Pod dolami
3. Jarná ulica 9. Slnečná ulica
4. Krátka ulica 10. Viničná ulica
5. Na vršku 11. Záhradná ulica
6. Nemocničná ulica    

« späť

aktualizácia: 31.03.2021 | počet zobrazení: 1 968
Počet návštev od 21.02.2008: 4657148
Počet návštev dnes: 3588