« späť
Služby komunálne a technické » Komunálne služby » Komunálny odpad » Zber a vývoz triedeného odpadu

Zber a vývoz triedeného odpadu

Zber a vývoz triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje Mesto v spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. Odpad sa sústreďuje na zbernom dvore na Toplianskej ulici (na ceste v smere na Prešov odbočka pred Čemernianskym mostom doľava).

Kontakt:

  • firma Marius Padersen 057/44 63 363
  • Zberný dvor Toplianska ulica 0902 947 884
  • web www.mariuspedersen.sk

Vývoj produkcie množstva odpadu za roky 2013 – 2019

Odpad Druh odpadu [t] Rok
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Neseparovaný odpad Komunálny odpad 6682,34 6655,42 7088,85 7092,81 7067,76 4691,06 4761,97
Drobný stavebný odpad 33,37 28,92 22,16 15,67
Objemný odpad     2689,71 2750,67
Separovaný odpad Bio odpad 84,71 98,12 166,38 259,08 391,14 727,15 738,27
Papier 146,51 122,16 105,8 115,11 104,39 91,43 120,39
Sklo 127,71 80,44 83,72 91,4 107,72 100,41 136,18
Plasty 100 120,24 115,44 122,63 99,37 114,52 130,1
Elektro odpad 11,8 12,65 21,33 9,61 26,63 33,07 39,52
Pneumatiky 8,74 22,65 62,06 56,02
Textil     46,4 56,3 62,4 71,68 83,25
Zberné suroviny (papier+kov)       2738,03 3790,07 4653,52 2780,38
Kovy a VKM           0,29  

Pozn. 1 : Na základe nového zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 01.01.2016 sa do množstva separovaného odpadu zaratáva aj odpad zo zberných surovín a výkupni.

Pozn. 2 : Od roku 2019 drobný stavebný odpad v zmysle zákona o odpadoch nie komunálnym odpadom.

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2020

Mesiac Zmesový odpad [t] Objemný odpad [t] Drobný stav. odpad [t] Biolog. rozl. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro. odpad [t] Fakturácia [€] Predpis [€]
Január 344,18 164,285 0 19,85 8,48 16 9,3 0,1 0 77908,7 71250
Február 312,39 137,26 0 25,03 6,35 8,6 7,12 0,55 2,78 68562,8 71250
Marec 364,95 124,19 0 15,47 12,07 5 8,52 1,22 4,815 74802,97 71250
Apríl 384,18 152,38 0 56,06 3,68 14,1 16,92 0,025 2,87 79890,81 71250
Máj 372,38 174,91 0 86,18 8,7 1,2 16,7 0,07 0,99 83224,12 71250
Jún 418,95 121,36 0 85,28 15,3 16,52 13,68 0,18 7,571 77788,41 71250
Júl                      
August                      
September                      
Október                      
November                      
December                      

Mesto od 01.04.2020 do 30.09.2020 za­bezpečilo týždenný vývoz plastov zo stojísk pri bytových domoch.

« späť

Vývoj množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (všetkých zložiek) 2013 - 2019 Vývoj množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (všetkých zložiek) 2013 - 2019
aktualizácia: 17.07.2020 | počet zobrazení: 57565

Počet návštev od 21.02.2008: 3289634
Počet návštev dnes: 806
fb