Anketa

Kde chcete aby bola postavená mestská tržnica ?

Celkový počet hlasov: 332

Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Utorok 21.08.2018
aktuálne o 17:01
Mal? obla?nos?
teplota 25°C
predpoveď na zajtra
Mal? obla?nos?
cez deň 30°C / v noci 17°C

« späť
Samospráva » Hospodárenie » Dotácie z rozpočtu mesta

Dotácie z rozpočtu mesta

Mesto Vranov nad Topľou môže poskytnúť dotácie právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom je mesto a iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Vranov n. T. a iným právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosť na území mesta, resp. poskytujú služby pre občanov mesta.

Oblasti použitia dotácií

Použitie dotácií je viazané v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 a 4 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení na tieto oblasti:
 1. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta,
 2. na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
 3. na reprezentáciu mesta,
 4. vopred určené okruhy potrieb.
Pod všeobecne prospešným alebo verejnoprospešným účelom, vopred určenými okruhmi potrieb v podmienkach mesta rozumieme najmä:
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna činnosť,
 • poskytovanie zdravotníckych služieb,
 • rozvoj školstva, vedy a vzdelávania,
 • zabezpečenie kultúrnych a umeleckých aktivít so zameraním na miestnu a mimo okresnú úroveň.
 • zabezpečenie telovýchovných a športových aktivít so zameraním najmä na mládež a s prihliadnutím na jednotlivé mestské časti,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • zabezpečenie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Kto a za akých podmienok môže požiadať o dotáciu?

Podmienky poskytovania dotácií, okruh subjektov a postup pri poskytovaní dotácií stanovuje a upravuje VZN č. 143/2014 (PDF; 67,4 kB) – Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 11.06.2014 | počet zobrazení: 36054

Súvisiace články:
Články 1 - 8 / 8

2018

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2018…(štvrťročne aktualizované)

aktualizácia: 11.05.2018 | počet zobrazení: 64

2017

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2017…

aktualizácia: 04.05.2018 | počet zobrazení: 86

2016

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016…

aktualizácia: 19.07.2017 | počet zobrazení: 267

2015

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2015…

aktualizácia: 14.03.2016 | počet zobrazení: 803

2014

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2014…

aktualizácia: 23.06.2015 | počet zobrazení: 1341

2013

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2013…

aktualizácia: 21.02.2014 | počet zobrazení: 3044

2012

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2012…

aktualizácia: 28.02.2013 | počet zobrazení: 2418

2011

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2011…

aktualizácia: 03.02.2012 | počet zobrazení: 2507

Články 1 - 8 / 8

Počet návštev od 21.02.2008: 2688316
Počet návštev dnes: 1156
fb