« späť
Samospráva » Mestské zastupiteľstvo (MsZ)

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)

Zastupiteľský zbor mesta Vranov nad Topľou vo volebnom období 2014 – 2018 tvorí 25 poslancov. Zastúpenie politických strán a hnutí v poslaneckom zbore je nasledovné:

 • SMER – 8 poslancov
 • NEKA – 9 poslancov
 • KDH – 5 poslanci
 • SDKÚ-DS – 1 poslanec
 • NÁŠ KRAJ – 1 poslanec
 • SIEŤ – 1 poslanec

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa riadi rokovacím poriadkom MsZ (PDF; 121,6 kB), Etický kódex voleného predstaviteľa mesta (PDF; 49,3 kB)

Poslanci mestského zastupiteľstva

Molčan Pavol 2014 JUDr. Pavol Molčan
 • volebný obvod Lomnica, poslanec za SMER-SD
 • bytom Lomnická 702, 093 03 Vranov nad Topľou
 • pavmol@gmail.com
 • člen mestskej rady, člen komisie školstva
  Tkáč Milan 2014 Ing. Milan Tkáč
  • volebný obvod Čemerné, nezávislý poslanec
  • bytom Makovická 941/2, 093 03 Vranov nad Topľou
  • paramogulvt@gmail.com
  • zástupca primátora, člen mestskej rady, predseda komisie na ochranu verejného záujmu, člen komisie výstavby a životného prostredia
  Mudrák Michal 2014 Ing. Michal Mudrák
  • volebný obvod Čemerné, poslanec za KDH
  • bytom Veterná 978/34, 093 03 Vranov nad Topľou
  • mmudrak@centrum.sk
  • člen mestskej rady, člen komisie finančnej, člen komisie na ochranu verejného záujmu
  Toplansky Stefan 2014 Ing. Štefan Topľanský
  • volebný obvod Čemerné, poslanec za SMER-SD
  • bytom Ružová 115/2, 093 03, Vranov nad Topľou
  • toplansky@gmail.com
  • člen komisie finančnej, člen komisia bytovej a sociálnych služieb
  Jenčo Michal 2014 Mgr. Michal Jenčo
  • volebný obvod Čemerné, poslanec za NÁŠ KRAJ
  • bytom Kvetná 836/18, 093 03, Vranov nad Topľou
  • miskojenco@gmail.com
  • predseda komisie kultúry a medzinárodnej spolupráce, člen komisie na ochranu verejného záujmu
  Baran Jozef 2014 PhDr. Jozef Baran
  • volebný obvod Sever, poslanec za SMER-SD
  • bytom Sídlisko II. 1217/46, 093 01 Vranov nad Topľou
  • jozefbaran63@gmail.com
  • člen mestskej rady, člen komisie výstavby a životného prostredia
  Lukic Lubomir 2014 Ing. Ľubomír Lukič
  • volebný obvod Sever, poslanec za SMER- SD
  • bytom Duklianskych hrdinov 1210/22, 093 01, Vranov nad Topľou
  • lukic.lubomir@gmail.com
  • predseda komisie územného rozvoja, dopravy a služieb
  Lenková Eva 2014 Mgr. Eva Lenková
  • volebný obvod Sever, nezávislá poslankyňa
  • bytom Mlynská 1490/111, 093 01, Vranov nad Topľou
  • lenkova.eva@azet.sk
  • členka komisie mládeže a športu
  Bradovková Gabriela 2014 RNDr. Gabriela Bradovková
  • volebný obvod Sever, poslankyňa za KDH
  • bytom Mlynská 1441/9, 093 01 Vranov nad Topľou
  • gbradovkova@gmail.com
  • členka komisie školstva
  Bella Jaroslav 2014 Jaroslav Bella
  • volebný obvod Sever, poslanec za SMER-SD
  • bytom Dubník 1553/50, 093 01, Vranov nad Topľou
  • bellajaroslav@gmail.com
  • predseda komisie mládeže a športu
  Stefanko Peter 2014 Ing. Peter Štefanko
  • volebný obvod Sever, nezávislý poslanec
  • bytom Dobrianskeho 1607/69, 093 01, Vranov nad Topľou
  • stefanko.stell@gmail.com
  • predseda komisie školstva
  Ondrušová Lýdia 2014 JUDr. Lýdia Ondrušová
  • volebný obvod Centrum, nezávislá poslankyňa
  • bytom Sídlisko I 974/21, 093 01 Vranov nad Topľou
  • lydia.ondrusova@upsvr.gov.sk
  • členka mestskej rady, členka komisie bytovej a sociálnych služieb, členka komisie na ochranu verejného záujmu
  Fedor Marek 2014 MUDr. Ing. Marek Fedor
  • volebný obvod Centrum, poslanec za KDH
  • bytom Hviezdoslavova 2637/38-A, 093 01, Vranov nad Topľou
  • mudringfedor@pobox.sk
  • člen komisie majetkovej
  Tropp Vladimir 2014 Ing. Vladimír Tropp
  • volebný obvod Centrum, poslanec za SMER- SD
  • bytom Okulka 14/26, 093 01, Vranov nad Topľou
  • trop@centrum.sk
  • predseda komisie výstavby a životného prostredia
  Lapčak Jan 2014 Ing. Ján Lapčák
  • volebný obvod Centrum, nezávislý poslanec
  • bytom Janka Kráľa 977/10, 093 01, Vranov nad Topľou
  • j.lapcak@centrum.sk
  • predseda komisie bytovej a sociálnych služieb, člen komisie majetkovej
  Hurna Zuzana PhDr. Zuzana Hurná
  • volebný obvod Centrum, poslankyňa za SMER- SD
  • bytom Okulka 11/9, 093 01 Vranov nad Topľou
  • zuzana.hurna@gmail.com
  • predsedkyňa komisie majetkovej
  Košalko Rastislav 2015 Rastislav Košalko
  • volebný obvod Centrum, nezávislý poslanec
  • bytom Sídlisko 1. mája 65/11, 093 01 Vranov nad Topľou
  • kosalko@s-autoservis.sk
  • člen komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi
  Sestak Igor 2014 Ing. Igor Šesták
  • volebný obvod Juh, nezávislý poslanec
  • bytom Juh 1056/21, 093 01 Vranov nad Topľou
  • sestak@centrum.sk
  • člen mestskej rady, člen komisie územného rozvoja, dopravy a služieb
  Blacha Ladislav 2014 Ing. Ladislav Bľacha
  • volebný obvod Juh, nezávislý poslanec
  • bytom Jarná 391/15, 093 01, Vranov nad Topľou
  • lacoblacha@gmail.com
  • člen komisie územného rozvoja, dopravy a služieb
  Antolíková Emília 2014 Mgr. Emília Antolíková
  • volebný obvod Juh, poslankyňa za KDH
  • bytom Bernolákova 1077/66 , 093 01, Vranov nad Topľou
  • antolikova@slovanet.sk
  • členka mestskej rady, členka komisie kultúry a medzinárodnej spolupráce
  Pidany Lubomir 2014 Ing. Ľubomír Pidaný
  • volebný obvod Juh, poslanec za SIEŤ
  • bytom Slnečná 2578/3-A, 093 01 Vranov nad Topľou
  • pidanyvt@gmail.com
  • člen komisie kultúry a medzinárodnej spolupráce, člen komisie na ochranu verejného záujmu
  Molek Dusan 2014 Ing. Dušan Molek
  • volebný obvod Juh, poslanec za SMER- SD
  • bytom E. Urxa 272/1, 093 01 Vranov nad Topľou
  • dusan.molek@azet.sk
  • zástupca primátora, člen mestskej rady, člen komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi
  Pribula Igor 2014 MVDr. Igor Pribula
  • volebný obvod Juh, poslanec za SDKÚ-DS
  • bytom M.R.Štefánika 217/191, 093 01 Vranov nad Topľou
  • igorpribula11@gmail.com
  • člen komisie mládeže a športu, člen komisie na ochranu verejného záujmu
  Kocis Jan 2014 Ján Kočiš
  • volebný obvod Juh, poslanec za KDH
  • bytom E. Urxa 290/8, 093 01, Vranov nad Topľou
  • jankocis@restauraciajunior.sk
  • predseda komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi
  Strmen Martin 2014 Ing. Martin Strmeň
  • volebný obvod Juh, nezávislý poslanec
  • bytom Jarná 432/8, 093 02 Vranov nad Topľou
  • strmen.martin@gmail.com
  • predseda komisie finančnej

  « späť

  aktualizácia: 26.07.2018 | počet zobrazení: 100601

  Súvisiace články:
  Články 1 - 5 / 5

  Mestská rada

  aktualizácia: 22.01.2018 | počet zobrazení: 36844

  Komisie MsZ

  Komisie sú stálymi poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva, ktoré napomáhajú činnosti mestského zastupiteľstva. Členmi komisií sú poslanci mestského zastupiteľstva a občania mesta zvolení mestským zastupiteľstvom…

  aktualizácia: 10.02.2015 | počet zobrazení: 38944

  Výbory mestských častí

  aktualizácia: 02.03.2015 | počet zobrazení: 27459

  Hlavný kontrolór

  Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov.

  aktualizácia: 25.02.2015 | počet zobrazení: 22737

  Zápisnice z MsZ

  aktualizácia: 27.04.2016 | počet zobrazení: 1833

  Články 1 - 5 / 5

  Počet návštev od 21.02.2008: 2788297
  Počet návštev dnes: 128
  fb