« späť
Samospráva » Mestská polícia

Mestská polícia

Znak Mestskej polície

Sídlo Mestskej polície

Ulica Dr. C. Daxnera 87 (budova Mestského úradu)

093 16 Vranov nad Topľou

1. poschodie vľavo, č. dverí 39 a 40

Pracovná doba

Počas celého týždňa nepretržite

e-mail: mspolicia@vranov.sk

Telefón


159 bezplatná telefónna linka. Občania ju môžu využiť nepretržite v záujme ochrany zdravia, majetku a verejného poriadku.
057/7590141 zamestnanec MsP
0907–998–033 mobil hliadky MsP

Postavenie a úlohy mestskej polície

Výkon rozhodnutí primátora podľa Zákona o obecnom zriadení uskutočňuje mestská polícia. Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.Základné úlohy mestskej polície v meste Vranov nad Topľou, jej organizáciu, práva a povinnosti príslušníkov mestskej polície vymedzuje VZN o Mestskej polícii mesta Vranov nad Topľou (PDF; 41,4 kB)

« späť

aktualizácia: 07.10.2016 | počet zobrazení: 68836

Počet návštev od 21.02.2008: 2530191
Počet návštev dnes: 508
fb