« späť
Samospráva » Zástupcovia primátora

Zástupcovia primátora

Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Rozsah zastupovania určí v písomnom poverení. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Funkciu zástupcu primátora mesta Vranov nad Topľou vo volebnom období 2018 – 2022 vykonáva Ing. Milan Tkáč a Ing. Dušan Molek.

Tkáč Milan 2018

Ing. Milan Tkáč

 • technik, nezávislý poslanec
 • bytom Makovická 941/2, 093 03 Vranov nad Topľou
 • e-mail: milan.tkac63@gmail.com

 

Členstvo v orgánoch mesta

 • člen mestskej rady
 • predseda komisie na ochranu verejného záujmu
 • člen komisie výstavby a životného prostredia
Molek Dusan 2018

Ing. Dušan Molek

 • podnikateľ, poslanec za SMER-SD
 • bytom E. Urxa 272/1, 093 01 Vranov nad Topľou
 • e-mail: dusanmolek@azet.sk

 

Členstvo v orgánoch mesta

 • člen mestskej rady
 • člen komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi
 • člen komisie na ochranu verejného záujmu

« späť

aktualizácia: 30.07.2019 | počet zobrazení: 46991

Počet návštev od 21.02.2008: 3059302
Počet návštev dnes: 55
fb