« späť
Samospráva » Zástupcovia primátora

Zástupcovia primátora

Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Rozsah zastupovania určí v písomnom poverení. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Funkciu zástupcu primátora mesta Vranov nad Topľou vo volebnom období 2014 – 2018 vykonáva Ing. Milan Tkáč a Ing. Dušan Molek.

Tkáč Milan 2014

Ing. Milan Tkáč

 • technik, nezávislý poslanec
 • bytom Makovická 941/2, 093 03 Vranov nad Topľou
 • e-mail: tkac.milan@atlas.sk

 

Členstvo v orgánoch mesta

 • člen mestskej rady
 • predseda komisie na ochranu verejného záujmu
 • člen komisie výstavby a životného prostredia
Molek Dusan 2014

Ing. Dušan Molek

 • podnikateľ, poslanec za SMER-SD
 • bytom E. Urxa 272/1, 093 01 Vranov nad Topľou
 • e-mail: dusanmolek@azet.sk

 

Členstvo v orgánoch mesta

 • člen mestskej rady
 • člen komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi
 • člen komisie na ochranu verejného záujmu

« späť

aktualizácia: 22.04.2015 | počet zobrazení: 45784

Počet návštev od 21.02.2008: 2858271
Počet návštev dnes: 143
fb