Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Transparentné mesto (register zmlúv, objednávok, faktúr)

« späť
Transparentné mesto

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
Zoznam dokumentov: 1 - 50 / 36774

číslo (interné) predmet suma typ
03.12.2021 685/2021/OŠ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 220,00 Z
03.12.2021 684/2021/OŠ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 420,00 Z
03.12.2021 683/2021/OŠ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 106,72 Z
01.12.2021 682/2021/OVDUR Zmluva č. 1798/2021/OPR o poskytnutí dotácie - Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna 36388,18 Z
24.11.2021 681/2021/OOSS Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku -Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Vranov n/T 0,00 Z
24.11.2021 680/2021/OVDUR Zmluva o dielo - Oprava spevnenej plochy za súdom na Ul. Kalinčiakova 25807,75 Z
24.11.2021 672/2021/OVPS D O H O D A č. 21/40/012/4 - medzi organizátorom a úradom 0,00 Z
23.11.2021 677/2021/OVPS Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 Z
23.11.2021 676/2021/OVPS ZMLUVA „COMPLETE REPAS" O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU č. 962/2021 442,50 Z
23.11.2021 170/2100170 dezinsekcia OS 400,00 O
22.11.2021 171/2100101 Rozbor vody z novostavby pre kolaudáciu stavby: Výstavba športovej haly na Sídl. Juh. 200,00 O
22.11.2021 171/2100100 Odber vody z novostavby pre kolaudáciu stavby: Výstavba športovej haly na Sídl. Juh. 50,00 O
19.11.2021 172/2100115 Osobné ochranné pracovné prostriedky (špecifikácia viď dodací list) 400,42 O
19.11.2021 171/2100099 Oprava plochy za MsDK vo Vranove nad Topĺou 5800,00 O
19.11.2021 171/2100098 Úprava plochy na križovatke Lomnica a Kamenná Poruba a starého cintorína 5988,00 O
18.11.2021 675/2021/OBNP Dohoda o ukončení nájmu 0,00 Z
18.11.2021 671/2021/OVPS DOHODA č. 21/40/010/5, §10 0,00 Z
18.11.2021 181/2100006 Vybudovanie spevnenej plochy pod stojiskom 610,00 O
18.11.2021 172/2100114 oprava odpad.potrubia (monitoring, material, práca) Budovateľská 480,00 O
18.11.2021 170/2100169 sacie vozidlo na vyčistenie žumpy 100,00 O
16.11.2021 S-367/2021 záloha el. energia MŠ Sídlisko 1.mája 541,25 F
16.11.2021 S-366/2021 záloha el. energia ZŠ Lomnica 312,11 F
16.11.2021 S-365/2021 záloha el. energia MŠ Domašská 124,70 F
16.11.2021 S-364/2021 záloha el. energia MŠ Okulka 360,67 F
16.11.2021 S-363/2021 záloha el. energia MŠ Juh 444,31 F
16.11.2021 S-362/2021 záloha el. energia MŠ Kukučinova 983,21 F
16.11.2021 S-361/2021 záloha el. energia PU 546,26 F
16.11.2021 S-360/2021 záloha el. energia MŠ ulica 1.mája 718,68 F
16.11.2021 674/2021/OMM Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí - predĺženie doby nájmu 0,00 Z
16.11.2021 673/2021/OVDUR Zmluva o dielo - „Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou“ 1012549,58 Z
16.11.2021 170/2100168 Mikulášske balíčky 208,43 O
16.11.2021 170/2100167 Mikulášske balíčky 148,86 O
16.11.2021 170/2100166 Matrika - pásky do písacieho stroja 0,00 O
16.11.2021 170/2100165 Stavebný úrad - kancelárske potreby 333,91 O
15.11.2021 B-346/2021 Vyúčt. za elektrinu - Dr.C.Daxnera 86 (NP...525B) - 10/2021 108,80 F
15.11.2021 670/2021/OVDUR Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej 0,00 Z
15.11.2021 630/2021/OOSS Zmluva o dielo - zabezpečenie montáže, údržby, demontáže vianočného osvetlenia 5982,00 Z
15.11.2021 175/2100104 čističky vzduchu ZS Lomnická 417,00 O
15.11.2021 172/2100113 Výmena škridlí a štablónu Lúčna 830 3920,00 O
15.11.2021 172/2100112 oprava strechy Lúčna 830 podľa prílohy (odvetr.komíny, strešný výlez,oplechov ....) 5880,00 O
15.11.2021 170/2100164 Sociálne kupóny za prídavky na deti 11/2021 484,50 O
15.11.2021 1155/2021 energie - Dr.C.Daxnera 87/1 (MsÚ ... 324L) 831,77 F
15.11.2021 1154/2021 energie - Námestie slobody 4 (obradná sieň) 162,95 F
15.11.2021 1153/2021 energie - Dr.C.Daxnera 87/1 (MsÚ ... 352G) 68,94 F
15.11.2021 1152/2021 energie - Toplianska 1040 (útulok) 175,99 F
15.11.2021 1151/2021 energie - B. Němcovej 990 (ČOV) 41,80 F
15.11.2021 1150/2021 energie - športová hala Juh 300,60 F
12.11.2021 175/2100103 pracovné odevy a obuv ŠJ pri MŠ 1092,00 O
12.11.2021 175/2100102 pracovné odevy a obuv MŠ 3073,00 O
12.11.2021 173/2100086 Materiál piesok a štrk 440,00 O
Zoznam dokumentov: 1 - 50 / 36774

Počet návštev od 21.02.2008: 3869470
Počet návštev dnes: 1211