« späť
Úradná tabuľa » Cenníky služieb a sadzobníky poplatkov

Cenníky služieb a sadzobníky poplatkov

Poplatky v správnom konaní

Ako správny orgán vyberá Mesto poplatky podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien. Do tohoto zákona možno nahliadnuť v Mestskom úrade, Ulica Dr. C. Daxnera 87, v kancelárii prvého kontaktu (prízemie vpravo) alebo na internetovej stránke www.zbierka.sk

« späť

aktualizácia: 05.12.2019 | počet zobrazení: 63154

Počet návštev od 21.02.2008: 3333083
Počet návštev dnes: 540
fb