Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Aktuality

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality

Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 48

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Logo koruna kráľovská Dňa 30.9.2021 vo veľkej zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou sa uskutoční

31. zasadnutie mestského zastupiteľstva


Pozvánka a program mestského zastupiteľstva (PDF; 38,6 kB)

Z dôvodu aktuálnych preventívnych protiepidemických opatrení nebude zasadnutie MsZ verejné. Rokovanie MsZ bude možné sledovať online.

aktualizácia: 24.09.2021 | počet zobrazení: 27

Video: Spoločnosť Ematech s. r. o. oficiálne otvorila svoje servisné stredisko

Za účasti predstaviteľov spoločnosti Ematech, primátora mesta Jána Ragana, poslancov mestského zastupiteľstva, bolo v stredu 22. 9. 2021 v priemyselnom parku Ferovo vo Vranove nad Topľou slávnostne otvorené servisné stredisko spoločnosti Ematech.

Video nájdete tu: https://youtu.be/rpnZUnCow4E

aktualizácia: 23.09.2021 | počet zobrazení: 246

Petícia za záchranu AKÚTNEJ NEMOCNICE - OZNAM

Dnešným dňom sa končí zber podpisov v rámci petičnej akcie o zachovanie AKÚTNEJ NEMOCNICE v okrese Vranov nad Topľou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úrovni regionálnej nemocnice.
Prosíme všetkých, ktorí v rámci tejto petície zbierali podpisy v meste Vranov nad Topľou, aby vyplnené petičné hárky doručili do Kancelárie 1. kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. 

ĎAKUJEME

aktualizácia: 22.09.2021 | počet zobrazení: 735

Verejné uznanie mesta Vranov nad Topľou 2021

Vážení spoluobčania!

Opätovne sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu, ktorá bude spočívať v zasielaní vašich návrhov na osobnosti a kolektívy, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Vranov nad Topľou, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma a vo svete, či iné významné verejné počiny.

aktualizácia: 20.09.2021 | počet zobrazení: 509

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2021

Mesiac Zmes. odpad [t] Objem. odpad [t] Drob. stav. odpad [t] Biol. rozl. odpad [t] Bio. kuch. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro odpad [t] Faktu- rácia* [€] Predpis [€]
Január 315,92 81,12 0 25,87 3,91 9,94 6,2 12,11 0,04 0 73125,76 84417
Február 278,07 95,04 0 23,18 6,84 6,59 23,55 8,87 0,06 6,72 70594,35 84417
Marec 370,64 152,56 0 52,18 13,84 14,39 11,5 9,81 0,04 0 92305,01 84417
Apríl 371,4 166,72 16,28 112,99 7,81 23,98 7 10,77 0,14 9,4 95698,7 84417
Máj 371,39 150,21 0 134,74 6,79 16,86 5,5 12,74 0,45 1,24 91197,39 84417
Jún 381,33 127,14 0 115,97 6,52 11,01 22,71 9,66 0,15 10,89 88681,78 84417
Júl 391,66 143,72 0 86,2 11,32 11,74 12 10,96 0,07 1,43 93106,5 84417
August 411,87 136,35 20,85 74,68 15,07 4,4 28,39 16,1 0,1 2,3 92041,5 84417

* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom

aktualizácia: 15.09.2021 | počet zobrazení: 1 561

Výzva

logo – deratizacia Z dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov Mesto Vranov nad Topľou v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 69/2005 o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topľou rozhodlo o vykonaní deratizácie verejných priestranstiev v období od:

od 13. septembra do 26. septembra 2021.
aktualizácia: 13.09.2021 | počet zobrazení: 567

Video: Výzva k petícii za záchranu nemocnice v našom okrese

Vážení občania mesta a okresu Vranov nad Topľou,

z dôvodu pripravovanej optimalizácie siete nemocníc v rámci celého Slovenska, Združenie miest a obcí Vranovského regiónu v spolupráci s petičným výborom za zachovanie akútnej nemocnice v našom okrese pripravili petičnú akciu za zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti vo Vranovskej nemocnici v takom rozsahu v akom sa poskytuje v súčasnosti.
Video s výzvou nájdete tu: https://www.facebook.com/…896018698909

aktualizácia: 08.09.2021 | počet zobrazení: 759

Tlačová beseda za zachovanie nemocnice v okrese Vranov nad Topľou

Za účasti primátorov a starostov miest a obcí Vranovského regiónu sa v pondelok 6. septembra v areáli Vranovskej nemocnice n. o. uskutočnila tlačová beseda, ktorej hlavnou témou bolo zachovanie nemocnice v našom okrese.

aktualizácia: 06.09.2021 | počet zobrazení: 198

Matica slovenská pripomenie verejnosti význam Východoslovenského roľníckeho povstania spred 190 rokov

Tento rok si pripomíname 190. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania, ktoré bolo najväčšou poddanskou revoltou v histórii na území Slovenska. Matica slovenská považuje za dôležité aktualizovať jeho dejinný význam, a zároveň upozorniť na alarmujúci stav monumentálneho Pamätníka roľníckej vzbury 1831, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

aktualizácia: 04.09.2021 | počet zobrazení: 286

Video: Príhovor primátora Jána Ragana k novému školskému roku

Príhovor primátora Jána Ragana k novému školskému rokuMilí žiaci, vážení učitelia a rodičia !
Začína nový školský rok. Rovnako ako každý september, no predsa trochu inak. Všetkých nás trápi pandémia koronavírusu a v určitej miere ovplyvňuje nielen fungovanie škôl, ale aj celej spoločnosti.

Video nájdete tu: https://youtu.be/jq0Tzfc-d-I

aktualizácia: 02.09.2021 | počet zobrazení: 119

Články 1 - 10 / 48

Počet návštev od 21.02.2008: 3783454
Počet návštev dnes: 775