Zasadnutia, uznesenia, zápisnice MsZ

« späť
Samospráva » Zasadnutia, uznesenia, zápisnice MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Mestské zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach prijíma hlasovaním uznesenia, ktorých výkon zabezpečuje mestský úrad a ďalšie orgány mesta.

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí riadi rokovacím poriadkom, ktorý upravuje spôsob prípravy, zvolávania, priebeh rokovania a uznášania sa mestského zastupiteľstva a spôsob kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ a MsR vo volebnom období 2018–2022
Plán zasadnutí MsR a MsZ na najbližšie obdobie

Plán zasadnutí MsR a MsZ pre rok 2021 (PDF; 11,9 kB)

« späť

aktualizácia: 09.03.2021 | počet zobrazení: 83 233

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Uznesenia, hlasovania a zápisnice z rokovaní MsZ

Uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a hlasovanie poslancov vo volebnom období 2018 – 2022…

aktualizácia: 07.10.2021 | počet zobrazení: 73 830

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 3813135
Počet návštev dnes: 800