Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Nedeľa 21.04.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 10°C
predpoveď na zajtra
Poloobla?no a? obla?no, preh?nky
cez deň 17°C / v noci 6°C

« späť
Projekty mesta » Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove n.T.

Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove n.T.

Logo-separovaný zber

OPERAČNÝ PROGRAM: Životné prostredie

PRIORITNÁ OS4: Odpadové hospodárstvo

OPERAČNÝ CIEĽ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

KÓD PROJEKTU: 24410110073

ČÍSLO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP: 027/4.1MP/2009

DOKUMENTY: Projekt intezifikácie separovaného zberu – zmena projektu č.2

Projekt intezifikácie separovaného zberu – zmena projektu č.1

Projekt intezifikácie separovaného zberu – predmet podpory NFP

WEB STRÁNKA PROJEKTU: www.separovanyzbervt.sk

Veľký projekt, ktorý sa realizoval v roku 2012 na celom území mesta je projekt Intenzifikácia separovaného zberu v našom meste. Úlohou tohto projektu je docielenie intenzifikácie separovaného zberu v meste resp. racionalizované nakladanie s odpadmi cestou rozširovania a zvyšovania účinnosti separovaného zberu, optimalizácie rozmiestnenia zberových stojísk a nádob pre hromadnú bytovú výstavbu (bytové domy), individuálnu bytovú výstavbu (rodinné domy) a mestské a školské zariadenia.

Tento cieľ zvyšovania vyseparovaného objemu komunálneho odpadu bol podporený i nástrojmi marketingovej infokampane ako hlavnej aktivity projektu. Navyše zvýšenie separácie odpadu a jeho zberu bolo podporené aj environmentálnou výchovou na školách.

Vyseparovaný odpad sa dočasne skladuje v existujúcom areáli zberného dvora, ktorý je situovaný v mestskej časti Čemerné na Ul. Toplianskej. Zberový dvor bol v procese realizácie projektu rekonštruovaný, z dôvodu vytvorenia podmienok pre zvýšenie a lepšiu manipuláciu a dotrieďovanie zozbieraného separovaného odpadu.

Súčasťou tohto projektu bol aj nákup zberových nádob pre stojiská bytových domov, pre verejné inštitúcie a do verejných priestranstiev, (veľkokapacitné kontajnery, mobilný ekosklad, bigbagy) a kompostérov pre rodinné domy.

Taktiež súčasťou je nákup zberových vozidiel v počte 4 ks a 3 ks zariadení na úpravu odpadu, zabezpečenie, skvalitnenie, rozšírenie a zvýšenie účinnosti separovaného zberu.

Projekt (vybudovanie stojísk a úprava zberového dvora, nákup zberových nádob, zberových áut na separovaný zber, zariadenie na úpravu vyseparovaných odpadov, monitorovací systém, osveta a propagácia) bola financovaná z prostriedkov EU vo výške 95% t. j. 4 179 646,59 EUR z celkových oprávnených nákladov na stavbu a 5% bude vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta t. j. 219 981,40 EUR.

« späť

aktualizácia: 05.04.2013 | počet zobrazení: 23534

Počet návštev od 21.02.2008: 2887235
Počet návštev dnes: 99
fb