Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Vyhlásenie o prístupnosti

« späť
Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.vranov.sk spĺňa základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Štruktúra informácií na stránkach bola vytvorená podľa špecifikácie W3C HTML 4.01 Transitional a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS 3) – vzhľad stránok a ich funkčnosť sú podriadené možnostiam handicapovaných užívateľov. Dodržanie vyššie zmienených noriem by malo zaistiť správne zobrazenie obsahu stránok vo väčšine dnes používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadeniach.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS). Webové sídlo je definované v relatívnych jednotkách a jeho elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Na webových stránkach môžu byť zverejnené informácie aj v iných ako webových formátoch. Dôvodom je skutočnosť, že tieto informácie obsahujú typografické prvky alebo formátovanie, ktoré webový formát HTML 4.01 Transitional nepodporuje alebo sú príliš rozsiahle alebo je výhodné ich stiahnutie do zariadenia užívateľa. Takéto informácie sú na stránke uverejnené v podobe dokumentov u ktorých je v zátvorke uvedený typ dokumentu a jeho veľkosť. Vo väčšine prípadov sa jedná o dokumenty vo formáte PDF. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný volne dostupný prehliadač PDF dokumentov Adobe Reader . V špeciálnych prípadoch, kde to je pre zachovanie ponúkanej funkčnosti nevyhnutné môžu byť na stránke použité aj dokumenty v proprietárnom formáte výrobcov licencovaného softvéru. Prevádzkovateľ sa vždy bude snažiť k takémuto dokumentu ponúknuť alternatívu v takom formáte, ktorý je spracovateľný voľne dostupným softvérom.

Webové sídlo www.vranov.sk má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom. Webové sídlo bolo úspešne validované nástrojom W3C .

Výnimky

Mesto Vranov nad Topľou si je vedomé nedodržania štandardov v časti Transparentné mesto (register zmlúv, objednávok, faktúr) pri niektorých zmluvách, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Mesto tieto zmluvy zverejnilo v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

Mesto Vranov nad Topľou si je vedomé nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené mestu výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky).

Ide o dokumenty, ktoré mesto netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty. Nie je v možnostiach mesta tieto dokumenty spracovávať systémom optického rozpoznávania znakov (ang. OCR) a ručiť za ich autenticitu a bezchybnosť.

Pri niektorých starších dokumentoch nemusí byť uvedený typ súboru a jeho veľkosť.

Webové stránky tretích strán, ktorých prepojenie je súčasťou stránok mesta nemusia byť validné, teda prístupné v súlade so štandardmi prístupnosti webových stránok verejnej správy.

Prehlásenie o ochrane súkromia

Za účelom zlepšenia obsahu a použiteľnosti webových stránok mesto Vranov nad Topľou automaticky zhromažďuje od svojich užívateľov niekoľko kategórií informácií. Tieto informácie obsahujú:

  1. IP (Internet Protocol) adresu užívateľov a poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelenú IP adresu
  2. Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil stránky.

Mesto Vranov na Topľou používa spomínané informácie, aby identifikovalo výkonné potreby webového portálu, zaistilo kompatibilitu s technológiou používanou návštevníkmi www.vranov.sk a všeobecne doplnilo a vylepšilo služby, ktoré sa poskytujú oficiálnej internetovej stránke mesta.

Mesto Vranov nad Topľou nezhromažďuje dáta pre komerčné alebo obchodné účely. Mesto nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné alebo obchodné účely.

Cookie

„Cookies“ sú malé dátové súbory alebo položky vo väčších súboroch, ktoré sa využívajú pre rozlíšenie návštevníkov webových stránok a zisteniu informácií behom mnohonásobných návštev stránok. Tieto webstránky používajú súbory cookies tretích strán (napr. službu Google Analytics na analýzu návštevnosti a pod.). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a k čítaniu alebo zápisu týchto údajov nemáme prístup.

Deti

Na webovom sídle www.vranov.sk sa špecificky nevyžadujú informácie od neplnoletých ani sa nesnažíme zistiť, či je návštevník neplnoletý. Keďže takéto informácie nebudú špecificky identifikované ako informácie od neplnoletých, užívatelia www.vranov.sk by si mali byť vedomí, že sa s osobnými informáciami podanými www.vranov.sk neplnoletými bude zachádzať rovnakým spôsobom ako s informáciami podanými dospelými osobami.

Tretie strany

Odkazy na webové servery tretích strán, ktoré môžu byť obsiahnuté na webových stránkach www.vranov.sk, sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov stránky. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tým webové stránky mesta Vranov nad Topľou. Mesto Vranov nad Topľou neskúma tieto webové stránky tretích strán ani ich zásady ochrany súkromia, ktoré sa môžu líšiť od prístupu mesta Vranov nad Topľou. Webové stránky tretích strán nepodliehajú schváleniu mesta Vranov nad Topľou a mesto Vranov nad Topľou nerobí ohľadom týchto serverov žiadne prehlásenia a za obsah týchto stránok nemôže byť zodpovedné. Na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom stránok nesúvisiacich tretích strán, sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia. Pred zadaním osobných údajov vám odporúčame prečítať si zásady ochrany súkromia danej organizácie. Niektoré iné organizácie sa môžu rozhodnúť zdieľať osobné dáta s mestom Vranov nad Topľou a toto zdieľanie sa riadi zásadami ochrany súkromia príslušnej spoločnosti.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou kontaktujte, prosím, webmaster@vranov.sk.

Správca obsahu:

Mesto Vranov nad Topľou

Dr. C. Daxnera 87/1

09316 Vranov nad Topľou

Email: webmaster@vranov.sk

Technický prevádzkovateľ:

K3 Group, s.r.o.

Horná Trnovská 334/43

01001 Žilina

Email: webmaster@k3.sk

« späť

aktualizácia: 05.05.2021 | počet zobrazení: 8 080
Počet návštev od 21.02.2008: 4627975
Počet návštev dnes: 467