Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 15.08.2018
aktuálne o 14:01
Hmla alebo n?zka obla?nos?
teplota 21°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no, mo?nos? preh?nok alebo b?rok
cez deň 26°C / v noci 17°C

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2014 » Vzdelávacie aktivity pre projekt s názvom Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou

Vzdelávacie aktivity pre projekt s názvom Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou

Uvedenie dôvodu zrušenia zadávania zákazky podľa § 46 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní:

V priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitého zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Verejný obstarávateľ v postupe zadávania zákazky, na základe doručených žiadostí o vysvetlenie a žiadosti o nápravu záujemcov v tomto postupe zadávania zákazky, identifikoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, a to možné porušenie základnej povinnosti verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorou je uplatnenie princípu transparentnosti vo vzťahu k podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch.

Jednalo sa o nedostatočný opis predmetu zákazky, čo bolo spôsobené, z pohľadu povinností verejného obstarávateľ u vedených v § 34 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedostatočným opisom jednotlivých aktivít vo schválenom projekte. V novom postupe zadávania zákazky je opis predmetu zákazky dopracovaný na základe otázok a pripomienok záujemcov doručených v pôvodnom postupe zadávania zákazky. To vytvorilo predpoklad pre relevantné odôvodnenie rozšírenia opisu predmetu zákazky voči opisom aktivít uvedeným v projekte.

  • Podlimitná zákazka – výzva na predkladanie ponúk – „Vzdelávacie aktivity pre projekt s názvom Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou “https://www.uvo.gov.sk/…stnik/236449

« späť

aktualizácia: 28.04.2014 | počet zobrazení: 1715

Počet návštev od 21.02.2008: 2681729
Počet návštev dnes: 483
fb