Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Príspevok na stravovanie občanov

« späť
Ako vybaviť... » Príspevok na stravovanie občanov

Príspevok na stravovanie občanov

Príspevok na stravovanie občanov sa môže poskytnúť občanovi žijúcom na území mesta a ktorý má trvalý pobyt vo Vranove nad Topľou a je poberateľom dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie,pričom dôchodok je jediným zdrojom príjmu.

Podmienkou pre poskytnutie finančného príspevku na stravovanie je odber stravy v zmluvne dohodnutom zariadení t.j. Dom humanity SČK Vranov nad Topľou.

Maximálna výška príspevku na stravovanie za jeden odobratý obed:

  • osamelo žijúca osoba s príjmom do výšky 400,00 EUR ( vrátane): 1,00 Eur
  • osoba žijúca v spoločnej domácnosti s inou osobou s príjmom do výšky 400,00 EUR ( vrátane): 0,70 Eur

Žiadateľ nesmie mať žiaden iný príjem a nesmie byť umiestnený v zariadení pre seniorov Vranov nad Topľou.

Doklady:

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát sociálnych služieb
OIachová Katarína, Mgr.
  • tel.: 057/7590185
  • e-mail: katarina.olachova@vranov.sk
  • kancelária: prizemie vľavo, č.d. 53

Lehota:

podľa možností do 15 dní, max. do 30 dní

Predpis:

« späť

aktualizácia: 24.04.2023 | počet zobrazení: 29913
Počet návštev od 21.02.2008: 4649750
Počet návštev dnes: 688