Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 20.02.2019
aktuálne o 20:01
Mal? obla?nos?
teplota 3°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?, ob?asn? d???
cez deň 7°C / v noci 0°C

« späť
Ako vybaviť... » Jarmok - pridelenie predajného miesta

Jarmok - pridelenie predajného miesta

Jarmok - pridelenie predajného miesta

Jarmok je príležitostným trhom na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na verejnom priestranstve dočasne určenom na takýto predaj.

Príležitostným trhom sú aj sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.

Príležitostnými trhmi v meste na verejných priestranstvách sú:

 • Letný jarmok
 • Vranovský jarmok
 • Zimný jarmok

Doklady:

 • Tlačivo – Žiadosť o predajné miesto na jarmoku (PDF; 18,8 kB)
 • kópia oprávnenia na podnikanie
 • čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody
 • čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak sú žiadateľom fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou -=
 • čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak sú žiadateľom fyzická osoba, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
 • fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné prehlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu , že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu
 • doklad, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom takéhoto pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku, ak sú žiadateľom fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody

Poplatok:

poplatok podľa Všeobecne záväzného nariadenia o trhových miestach

Vybavuje:

Oddelenie mestského majetku
Referát mestského majetku, podnikania
Petríková Anna, Ing.
 • mobil: 0907 998 028
 • tel.: 057/7590162
 • e-mail: anna.petrikova@vranov.sk
 • kancelária: 2. poschodie vľavo, č. dverí 4

Lehota:

najneskôr 15 dní pred konaním jarmoku

Predpis:

« späť

aktualizácia: 27.04.2016 | počet zobrazení: 18640

Počet návštev od 21.02.2008: 2839659
Počet návštev dnes: 87
fb