Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Jarmok - pridelenie predajného miesta

« späť
Ako vybaviť... » Jarmok - pridelenie predajného miesta

Jarmok - pridelenie predajného miesta

Jarmok je príležitostným trhom na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na verejnom priestranstve dočasne určenom na takýto predaj.

Príležitostným trhom sú aj sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.

Príležitostnými trhmi v meste na verejných priestranstvách sú:

 • Letný jarmok
 • Vranovský jarmok
 • Zimný jarmok

Doklady:

 • Tlačivo – Žiadosť o predajné miesto na jarmoku (PDF; 18,8 kB)
 • kópia oprávnenia na podnikanie
 • čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody
 • čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak sú žiadateľom fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou -=
 • čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak sú žiadateľom fyzická osoba, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
 • fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné prehlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu , že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu
 • doklad, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom takéhoto pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku, ak sú žiadateľom fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody

Poplatok:

poplatok podľa Všeobecne záväzného nariadenia o trhových miestach

Vybavuje:

Oddelenie mestského majetku
Referát mestského majetku, podnikania
Petríková Anna, Ing.
 • mobil: 0907 998 028
 • tel.: 057/7590162
 • e-mail: anna.petrikova@vranov.sk
 • kancelária: 2. poschodie vľavo, č. dverí 4

Lehota:

najneskôr 15 dní pred konaním jarmoku

Predpis:

« späť

aktualizácia: 27.04.2016 | počet zobrazení: 23160
Počet návštev od 21.02.2008: 4650153
Počet návštev dnes: 1091