« späť
Ako vybaviť... » Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základom dane je počet prenocovaní.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „Knihe ubytovaných“. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia. O zaplatení dane prevádzkovateľ vyhotoví príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami. Daň prevádzkovateľ odvádza mestskému úradu po predložení mesačného hlásenia na predpísanom tlačive nasledovným spôsobom:

  • v hotovosti do pokladnice mesta,
  • bezhotovostným prevodom

Doklady:

Poplatok:

Sadzba dane

  • Sadzby nájdete v aktuálnom VZN o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou":[?page=s03&go1=6­7&go2=53]

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Čechová Mária
  • mobil: 0915 934 929
  • tel.: 057/7590155
  • e-mail: maria.cechova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 59

Lehota:

Lehota na predloženie mesačného vyúčtovania dane z ubytovania je najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Predpis:

« späť

aktualizácia: 24.02.2020 | počet zobrazení: 9715

Počet návštev od 21.02.2008: 3258645
Počet návštev dnes: 136
fb