Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Daň z predajných automatov

« späť
Ako vybaviť... » Daň z predajných automatov

Daň z predajných automatov

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. Daň platí prevádzkovateľ zariadenia.

Základom dane je počet predajných automatov.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne v rozsahu výrobné číslo predajného automatu, miesto prevádzkovania, začiatok a ukončenie prevádzkovania.

Doklady:

Poplatok:

Sadzba dane je:

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Sisková Simona, Ing.
  • tel.: 057/7590157
  • e-mail: simona.siskova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 59

Predpis:

« späť

aktualizácia: 25.01.2021 | počet zobrazení: 15268
Počet návštev od 21.02.2008: 4649828
Počet návštev dnes: 766