Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Daň z nevýherných hracích prístrojov

« späť
Ako vybaviť... » Daň z nevýherných hracích prístrojov

Daň z nevýherných hracích prístrojov

Nevýherné hracie prístroje sú:

  • elektronické prístroje na počítačové hry,
  • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:

  • výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
  • miesto prevádzkovania,
  • začiatok a ukončenie prevádzkovania.

Doklady:

Poplatok:

Sadzba dane je:

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Sisková Simona, Ing.
  • tel.: 057/7590157
  • e-mail: simona.siskova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 59

Lehota:

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia.

Predpis:

« späť

aktualizácia: 25.01.2021 | počet zobrazení: 20933
Počet návštev od 21.02.2008: 4649935
Počet návštev dnes: 873