Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 16.01.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne obla?no
teplota 1°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?
cez deň 4°C / v noci -1°C

« späť
Ako vybaviť... » Daň z nehnuteľností - úľavy na dani alebo oslobodenie od dane (čiastkové daňové priznanie)

Daň z nehnuteľností - úľavy na dani alebo oslobodenie od dane (čiastkové daňové priznanie)

Daň z nehnuteľností - úľavy na dani alebo oslobodenie od dane (čiastkové daňové priznanie)

Daňovník si môže uplatniť nárok na daňové úľavy alebo oslobodenie od dane podľa ustanovení všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou platného pre príslušné zdaňovacie obdobie.

Zníženie dane správca dane priznáva na základe podaného čiastkového daňového priznania podaného v termíne do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.

ÚĽAVY – fyzické osoby

Stavby: Podľa miestnych podmienok v meste Vranov nad Topľou sa znižuje daň zo stavieb a daň z bytov:

 • o 30% – stavby na bývanie a byty: občania v hmotnej núdzi, 65 a viac roční občania, držitelia preukazu ŤZP
 • o 30% – samostatne stojace garáže: držitelia preukazu ŤZP, 65 a viac roční občania

Pozemky Podľa miestnych podmienok v meste Vranov nad Topľou sa znižuje daň z pozemkov u týchto pozemkov:

 • o 30% – záhrady a zastavané plochy: občania v hmotnej núdzi, 65 a viac roční občania
 • o 50% – verejne prístupné parky, športoviská

ÚĽAVY – právnické osoby

 • o 30% – stavby, ktoré slúžia zdravotníckym zariadeniam, na sociálne a kultúrno – výchovné účely mimo prenájmu a administratívy

OSLOBODENIE OD DANE

 • pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace na vykonávanie náboženských obradov cirkví, náboženských spoločností, pastorizačné priestory, úradovne
 • pozemky a stavby slúžiace školám a školským zariadeniam
 • pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Červeného kríža

Doklady:

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Čechová Mária
 • mobil: 0915 934 929
 • tel.: 057/7590155
 • e-mail: maria.cechova@vranov.sk
 • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 57

Lehota:

Žiadosť o úľavu je potrebné podať k termínu podania daňového priznania tj. k 31.01. prís­lušného roka. Úľava sa započíta pri vyrúbení dane.

Predpis:

« späť

aktualizácia: 23.01.2013 | počet zobrazení: 15659

Počet návštev od 21.02.2008: 2815334
Počet návštev dnes: 739
fb