Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Daň z nehnuteľností - hlásenie zmien (čiastkové daňové priznanie)

« späť
Ako vybaviť... » Daň z nehnuteľností - hlásenie zmien (čiastkové daňové priznanie)

Daň z nehnuteľností - hlásenie zmien (čiastkové daňové priznanie)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej nastala zmena v už podanom daňovom priznaní je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.

Doklady:

  • „Tlačivo Ministerstva financií“https://ww­w.mfsr.sk/sk/da­ne-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/. Na obálke je potrebné vyznačiť „čiastkové daňové priznanie“
  • kúpno – predajná zmluva alebo iný doklad o zániku vlastníctva k nehnuteľnosti

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Lobodášová Eva
  • tel.: 057/7590156
  • e-mail: eva.lobodasova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 56

Lehota:

  • Lehota na podanie čiastkového priznania je do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia
  • Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Predpis:

« späť

aktualizácia: 25.01.2021 | počet zobrazení: 41193
Počet návštev od 21.02.2008: 4649742
Počet návštev dnes: 680