Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Piatok 18.01.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne obla?no
teplota -1°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 1°C / v noci -7°C

« späť
Ako vybaviť... » Ambulantný predaj

Ambulantný predaj

Ambulantný predaj

Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou (za stánok s dočasným stanovišťom sa nepovažuje predajné zariadenie, na zriadenie ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitných predpisov).

Správu príležitostných trhov a ambulantného predaja na území mesta vykonáva priamo Mesto Vranov nad Topľou.

Na území mesta na verejných priestranstvách (v náväznosti na VZN o miestnych daniach) sa ambulantne môžu predávať výrobky a poskytovať služby:

 • knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
 • spotrebné výrobky tým nie je dotknuté
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny
 • ovocie a zelenina
 • potraviny v súlade s VZN vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny
 • kvetiny, dreviny a priesady
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
 • sladkovodné trhové ryby
 • služby – oprava dáždnikov, brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, čistenie peria, oprava a čistenie obuvi, kľúčová služba a pod.

Doklady:

 • kópia oprávnenia na podnikanie
 • čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody
 • čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak sú žiadateľom fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
 • čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak sú žiadateľom fyzická osoba, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
 • fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné prehlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu , že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.
 • doklad, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom takéhoto pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku, ak sú žiadateľom fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody
 • Tlačivo – Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (PDF; 13,5 kB)

Poplatok:

 • správny poplatok 3,31 € do pokladnice Mestského úradu
 • ak sa ambulantný predaj koná na trhovisku, poplatok vyrubí správca trhoviska podľa Trhového poriadku trhoviska

Vybavuje:

Oddelenie mestského majetku
Referát mestského majetku, podnikania
Petríková Anna, Ing.
 • mobil: 0907 998 028
 • tel.: 057/7590162
 • e-mail: anna.petrikova@vranov.sk
 • kancelária: 2. poschodie vľavo, č. dverí 4

Lehota:

podľa možností do 3 dní

Predpis:

« späť

aktualizácia: 27.04.2016 | počet zobrazení: 15672

Počet návštev od 21.02.2008: 2816805
Počet návštev dnes: 717
fb