Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Vranovský hlásnik

« späť
Noviny a média » Vranovský hlásnik
 • Vranovský hlásnik 2021/3 (PDF; 471,4 kB) – Príhovor primátora, Verejná doprava v meste Vranov nad Topľou zdarma, Rozpočet mesta na rok 2022 prekročí 30 mil. €, Primátor slávnostne prijal Vilmu Krauspeovú, Mesto pripravuje koncepciu pasportizácie nádob na odpad, Ako funguje zálohový systém
 • Vranovský hlásnik 2021/2 (PDF; 831,1 kB) – Primátor a starostovia vranovského regiónu sa stretli s predsedom NR SR a jej poslancami, Spoločnosť Ematech v priemyselnom parku oficiálne otvorila svoje servisné stredisko, Slávnostné prijatie prvého občana mesta v roku 2021, MHD zadarmo ?, Zrealizované opravy v materskej škole Juh, Oprava peších, cestných komunikácií a spevnených plôch v meste, Ďalšie zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach, Oprava priečelia obradnej siene a modernizácia skateparku budú zrealizované do konca tohto roka, Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou, Okružná križovatka na „LETISKU“, Prijatie jubilanta Františka Mihaľa, Matica slovenská si pripomenula 190. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania, Za odstránenie čiernych skládok platíme všetci !
 • Vranovský hlásnik 2021/1 (PDF; 778,5 kB) – Vranovské školy navštívil minister školstva, vedy výskumu a športu SR, Slávnostné prijatie jubilanta – Mirona BBlaščáka, Mestská hala v priemyselnom parku Ferovo, Kosenie pomocou novej kosačky – SPIDER, Výstavba nových nájomných bytov na Kalinčiakovej ulici, Pravidlá správneho kompostovania, Mesto podalo žiadosť o NFP na „Regeneráciu vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou“, Činnosť oddelenia údržby mestského majetku, Technická štúdia cyklistickej komunikácie je vo finále
 • Vranovský hlásnik 2020/4 (PDF; 516,2 kB) – Príhovor primátora, Vranov v premenách času 1270 – 2020, Mesto zrealizovalo opravy peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch za 215 000 EUR, Primátor slávnostne prijal jubilantov, Opravy, údržba a rekonštrukcie školských zariadení, Základná škola Juh dostala darček k 45. výročiu školy, Výzva uchádzačom o mestský byt, Od januára platia nové pravidlá pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
 • Vranovský hlásnik 2020/3 (PDF; 656,5 kB) – Príhovor primátora, COVID-19: Aktuálne opatrenia, Dobudovanie symbolickej prezentácie zaniknutého kostola, Opravy peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch, Rád svätého Pavla Prvého Pustovníka pôsobí v našom meste už 30 rokov, Primátor slávnostne prijal jubilanta Štefana Orola, Ako separujeme v našom meste?, Kompostovanie
 • Vranovský hlásnik 2020/2 (PDF; 407,8 kB) – Príhovor primátora, Ako sa staráme o stojiská pre kontajnery na komunálny a separovaný odpad ?, Tvoriť menej odpadu je dôležité !, Pravidlá správneho kompostovania
 • Vranovský hlásnik 2020/1 (PDF; 703,4 kB) – Príhovor primátora, Zberný dvor v meste Vranov nad Topľou, Tvorba, nakladanie, separácia a cena komunálneho odpadu v meste v rokoch 2014 – 2019, Za drobný stavebný odpad privezený na zberný dvor platíme, Výzva uchádzačom o mestský byt
 • Vranovský hlásnik 2019/3 (PDF; 563,7 kB) – Primátor slávnostne prijal jubilanta – Pavla Töröka, Jubilejný rok s originálnym logom mesta, Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2020, Výzva uchádzačom o mestský byt, Miestne dane a poplatok za komunálne odpady v roku 2020 stúpnu, Kniha – Vitajte vo Vranove nad Topľou
 • Vranovský hlásnik 2019/2 (PDF; 635,0 kB) – Mesto Vranov nad Topľou v roku 2018 ukončilo svoje hospodárenie s prebytkom, Poslanci schválili využitie časti rezervného fondu vo výške 250 000 EUR, Slávnostné prijatie Štefana Drozda, Oprava komunikácií na území mesta Vranov nad Topľou, Kniha Vitajte vo Vranove nad Topľou, Opravy, údržba a rekonštrukcie materských a základných škôl, Súťaž na vytvorenie loga k 750. výročiu mesta Vranov nad Topľou, Zber objemového odpadu, Stravovanie v zariadeniach školského stravovania v meste Vranov nad Topľou
 • Vranovský hlásnik 2019/1 (PDF; 1,4 MB) – Príhovor primátora mesta Vranov nad Topľou, Bezplatná mediačná poradňa, Všetok vytriedený odpad nekončí na jednej kope!, Informácia o zmene dodávateľa tepla vo Vranove n.T., Aj tento rok Mesto Vranov nad Topľou podporí svojpomocné aktivity svojich občanovn Nebuďme leniví, trieďme odpad!, Pravidlá správneho kompostovania
 • Vranovský hlásnik 2018/3 (PDF; 959,5 kB) – Vianočný príhovor primátora a Zboru pre občianske záležitosti Vranov nad Topľou, Rozžiarme Vianoce 2018, Kniha Šport Vranov nad Topľou, Pesničkový Mikuláš, XII. vianočný veľtrh cvičných firiem
 • Vranovský hlásnik 2018/2 (PDF; 1,3 MB) – Vranov opäť na 1. mieste v transparentnosti, Primátor slávnostne prijal jubilanta Ing. Eduarda Hrubovského, Oprava peších a cestných komunikácií, Zrealizované investície v meste Vranov nad Topľou, Schválené projekty, Projekty v stave hodnotenia
 • Vranovský hlásnik 2018/1 (PDF; 1,1 MB) – Mesto hospodárilo s prebytkom vo výške viac ako 500 000 eur, Ako mesto prerozdelí ušetrené peniaze?, Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Začala rekonštrukcia 3. etapy centra mesta, Na Kláštornej ulici začala výstavba novej kanalizácie, Dni mesta 2018, Výmena okenných výplní v budovách škôl, Oprava detských ihrísk, Informatívna správa o nakladaní s komunálnym odpadom
 • Vranovský hlásnik 2017/3 (PDF; 1,9 MB) – Vianočný príhovor primátora a Zboru pre občianske záležitosti Vranov nad Topľou, Vranovský folklór v knižnej podobe, Projekt Spája nás tanec, Pesničkový Mikuláš, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 2017/2 (PDF; 973,1 kB) – Návrh na realizáciu 3. etapy úpravy centra mesta schválený, Výsledok hospodárenia mesta za rok 2016, Mesto pokračuje s opravou komunikácií, spevnených plôch a cintorínov, Primátor slávnostne prijal jubilantov, Mesto získalo finančné prostriedky na zvýšenie kapacity a čiastočnú rekonštrukciu MŠ Kukučínova, Opravy a rekonštrukcie počas letných prázdnin, Informatívna správa o nakladaní s komunálnym odpadom, Vo Vranove nad Topľou boli nainštalované ECO DOG TOILET STANICE, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 2017/1 (PDF; 1,8 MB) – Rozvoj mesta v roku 2017, Primátor slávnostne prijal Andreja Baču, Mesto Vranov nad Topľou podporí svojpomocné aktivity občanov, Zrealizované opravy komunikácií v roku 2016, MŠ Juh vo Vranove nad Topľou oslávila svoje 40. narodeniny, Reprezentanti MŠK Vranov nad Topľou oddiel box opäť úspešní, Fašiangová veselica a karneval pre deti, Informatívna správa o nakladaní s komunálnym odpadom, Ako správne kompostovať, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 2016/3 (PDF; 3,8 MB) – Mesto Vranov nad Topľou navštívil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, Verejné uznania mesta Vranov nad Topľou 2016, Najtransparen­tnejším mestom je mesto Vranov nad Topľou, Pesničkový Mikuláš spieval v Dome kultúry, Zimná údržba komunikácií v meste, Požehnanie Vianoc duchovnými otcami, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 2016/2 (PDF; 2,7 MB) – Vláda SR schválila Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou, Opravy peších, miestnych komunikácií a investičné akcie mesta Vranov nad Topľou pre rok 2016, Meste Vranov nad Topľou pribudli nové detské ihriská, Hornozemplínske folklórne slávnosti, Informatívna správa o nakladaní s komunálnym a separovaným odpadom na území mesta Vranov nad Topľou, Triedenie je hračka, myslia si Slováci, Šetrite miesto v kontajneri, Príprava MŠ, ZŠ a školských zariadení na školský rok 2016/2017, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 2016/1 (PDF; 2,9 MB) – V centre mesta bolo osadené nové detské ihrisko, Primátor prijal jubilujúceho občana Pavla Koľbíka, Opravy peších, miestnych komunikácií a investičné akcie mesta Vranov nad Topľou pre rok 2016, 25 rokov činnosti Mestskej polície vo Vranove nad Topľou, Nebuďme leniví a trieďme odpad, Vranovská desiatka a Vranovský mládežnícky maratónik, Vranovská mládež má svoj Vranovský parlament mládeže, Reprezentant mesta 2016, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 2015/3 (PDF; 1,3 MB)- Okienko primátora, Pesničkový Mikuláš zavítal aj tento rok medzi nás, Rozžiarme si Vianoce 2015, Vranov nad Topľou a príbehy z jeho nedávnych čias, Tradície Vianoc, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 2015/2 (PDF; 3,8 MB) – Mesto Vranov má výbornú východiskovú pozíciu na čerpanie eurofondov, Chatová základňa centra voľného času po rokoch opäť v prevádzke, V meste pribudli nové detské ihriská, Oprava peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch, Dni mesta, Letné kino 2015, Slávnostné prijatie jubilanta Jozefa Kubu, Príprava materských škôl, základných škôl a školských zariadení na školský rok 2015/2016, Aké boli prázdniny s CVČ, CVČ pozýva na zápis do záujmových krúžkov, Radosť v očiach detí – KidRace, Nové trendy vo vzdelávacom procese, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 1/2015 (PDF; 2,0 MB) – Okienko primátora, Primátor vítal nových občanov mesta Vranov n. T., Zrealizované opravy cestných, peších komunikácií a spevnených plôch, rozvojové programy…, Činnosť mestskej polície v roku 2014, Mestské zastupiteľstvo pre roky 2015 – 2018, Sociálne služby v roku 2014, Zber objemového odpadu, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 4/2014 (PDF; 7,8 MB) – Mesto Vranov nad Topľou je jedným z najlepších miest na Slovensku, Nová tvár vranovskej autobusovej stanice, Primátor prijal jubilantku, Nový športový areál v meste, Primátor prijal nového priora, Útulok na Toplianskej ulici, Zrealizované projekty v našom meste, Projekty v stave realizácie, Projekty v stave hodnotenia, Pripravované projekty
 • Vranovský hlásnik 3/2014 (PDF; 5,3 MB) – Mesto Vranov nad Topľou je pripravené na čerpanie prostriedkov z EÚ, Aj anjeli potrebujú experta na bezpečnosť, meste pribudli nové detské ihriská, športoviská a cvičisko, Opravy miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, Rozvojové programy mesta pre rok 2014, Dni mesta Vranov nad Topľou, Sakrálne stavby vo Vranove nad Topľou, Primátor prijal jubilantov a vicemajsterky sveta a Európy, Začal sa nový školský rok 2014/2015, Prázdniny s Centrom voľného času, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 2/2014 (PDF; 3,1 MB) – Záväzky mesta sme v roku 2014 znížili o 1,5 milióna eur, Primátor slávnostne prijal Jozefa Švarbalíka, Aj v roku 2014 v meste Vranov nad Topľou zrealizujeme opravy a úpravy cestných, peších komunikácií a spevnených plôch…, Správa cintorínov v meste Vranov nad Topľou, Reprezentant mesta 2014, Stavanie mája, Príprava organizácie materských a základných škôl v školskom roku 2014/2015, Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin – 2014, Sprístupnenie školských športových ihrísk verejnosti, pri základných školách na území mesta…, Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou organizuje 5 turnusov prímestských táborov, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 1/2014 (PDF; 3,4 MB) – Príhovor primátora, Rozvoj mesta v roku 2013, Mesto zakúpilo novú techniku na zimnú údržbu, Stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkvi, Primátor navštívil 90-ročnú jubilantku, Primátor prijal judistov, Podpísanie partnerskej zmluvy, Sociálne služby v roku 2013, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 2/2013 (PDF; 4,8 MB) – Vianočný príhovor, Vranov nad Topľou je 11. najkrajšie mesto na Slovensku, V Čemernom posvätili novopostavený kostol, Primátor mesta slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru, Vranov navštívila hokejová legenda, Vianočné trhy, Pesničkový Mikuláš 2013, Vianočný kamión, Majme srdcia plné lásky, Vianočné sviatky,zvyky a povery, Zimná údržba komunikácií v meste Vranov na. T., V meste pribudlo nové detské ihrisko, Mesto opravilo skate areál, Otvorenie lezeckej steny v Centre voľného času, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 1/2013 (PDF; 876,0 kB) – Zdedil som zadlžené mesto, V tomto roku na sídliskách pribudne približne 160 parkovacích miest, Projekt Intenzifikácia separovaného zberu pokračuje, Mesto Vranov ukončilo projekt rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov, Primátor mesta podpísal medzinárodnú dohodu o spolupráci s mestom Brest, Dni Vranova, Vranov nad Topľou má najmodernejšie kino na Slovensku, Stretnutie absolventov gymnázia po 50-tich rokoch, Uvítanie detí do života, Školský rok 2013/2014 už začal…, Zdravá výživa v materských školách, Interaktívne tabule už aj na materských školách, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 4/2012 (PDF; 681,8 kB) – Vianočný príhovor, Vranovské knihodni, Pesničkový Mikuláš, Nezabúdajme robiť radosť iným, Vianočné sviatky a symboly Vianoc, Nové stojiská prispejú k estetizácii mesta, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik 3/2012 (PDF; 1,5 MB) – Láska a úcta k starším má byť stála, Okienko primátora, Prázdninová činnosť v našich školách, Medzinárodná športová súťaž o pohár starostu mesta Bystřice nad Pernštejnem, Na Lomnici máme školu zdravej klímy, Čo ponúkol MsDK počas leta, Mestská polícia – úlohy a výsledky, Čo ponúkajú naše kryté športové haly počas zimných mesiacov, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 2/2012 (.pdf 3,6 MB) – Rok 2011 – rok konsolidácie a šetrenia, Mesto hľadá investorov a do parku Ferrovo, Leto v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove n.T., Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin, Príprava organizácie MŠ a ZŠ v školskom roku 2012/2013, Reprezentant mesta Vranov n.T., Intenzifikácia separovaného zberu, Letné prázdniny s CVČ, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 1/2012 (.pdf 2 MB) – Okienko primátora, Intenzifikácia separovaného zberu, Harmonogram zberu odpadov na rok 2012, Na Lomnici škola zdravej klímy, Terénna sociálna práca vo Vranove n.T., Sme tu pre občanov, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 3/2011 (.pdf 3,1 MB) – Vianočný príhovor, Vianočný kamión Coca-Cola, Pesničkový Mikuláš 2011, Úprava centra mesta ešte neskončila, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 2/2011 (.pdf 2,3 MB) – Okienko primátora, Dobré správy z Hamburgu, Deň priateľstva, deň dobrosusedstva, Prečo separovať sklo?, Čakajú nás kontroly k dani z nehnuteľnosti, Bronzová Zuzana, Leto v knižnici, Škola zdravej klímy, Pripravujeme sa na školský rok 2011/2012, Čo nového v Dome kultúry, Letné prázdniny v CVČ, Reprezentant 2011 Mesta Vranov n.T., Potravinová pomoc 2011, Ako narábať s peniazmi, Ako zabezpečujeme sociálne služby, IV. Vranovský juniáles, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 1/2011 (.pdf 4 MB) – Príhovor primátora, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011, Investičné akcie mesta v roku 2011, Poslanci mestského zastupiteľstva 2010–2014, Programový rozpočet na rok 2011, Výrub drevín, Zber objemového odpadu, Skutočne je také namáhavé upratať po svojom psovi?, Zóna plateného parkovania, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 9–10/2010 (.pdf 3,8 MB) – Príhovor primátora, Dosiahnuté výsledky mesta Vranov n.T. v roku 2010 (územný rozvoj a strategické plánovanie, financovanie mesta sociálne služby, investičné akcie, šport, školstvo, kultúra), Koho sme si zvolili na najbližšie 4 roky ?, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 8/2010 (.pdf 0,5 MB) – Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, Športové zariadenia v meste s celoročnou prevádzkou, Koho budeme voliť ?, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 6/2010 (.pdf 4,05 MB) – Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku, Pozývame na letný jarmok, Parkovanie po novom, Komu cenu mesta?, Pozvánka na letné prázdniny do CVČ, Prázdniny v materských školách, Prvá etapa úpravy centra mesta Vranov n.T. ukončená, Vzdelávanie – dôležitý nástroj zvyšovania kvality práce v samospráve, Začíname s realizáciou ďalších projektov z fondov EÚ, Spoločenská rubrika, Terénna sociálna práca v meste, Oznámenie o dni, mieste a čase konania referenda
 • Vranovský hlásnik č. 5/2010 (.pdf 1,84 MB) – Dni Vranova, Kondičný okruh pri lesníckom náučnom chodníku Bila hura – Kyslíková dráha, Na ZŠ Juh si úspechy obliekli nový šat, Separovaný zber, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 4/2010 (.pdf 1,08 MB) – Okienko primátora, Spolupráca samospráv a mimovládnych organizácii Poľsko-Slovenského pohraničia, Z činnosti MsP v roku 2009, Kultúra bez hraníc, Separujeme správne ?, Chov psov, Najkrajšie záhradky ocení primátor, Zber objemového odpadu, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 2–3/2010 (.pdf 1,38 MB) – Okienko primátora, Deň učiteľov, Úprava centra mesta Vranov nad Topľou, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 1/2010 (.pdf 2,06 MB) – Okienko primátora, Vranov nad Topľou – mesto pre biznis 2009, Rok 2009 v podnikaní a cestovnom ruchu, Zrealizované rozvojové programy mesta v roku 2009, Sociálne služby mesta, Kultúra 2009, Prevencia kriminality, Kancelária prvého kontaktu v piatom roku prevádzky,Školstvo v roku 2009, Šport v roku 2009, Územný rozvoj mesta v roku 2009, Financie mesta v roku 2009, Náklady na separáciu odpadu rastú, Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2010, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 9/2009 (.pdf 1,71 MB) – Okienko primátora, Rozvoj poľsko – slovenskej kultúry, Opravy komunikácií v meste Vranov nad Topľou v roku 2009, Vianočná nádielky pre ľudí v núdzi, Slniečko pre deti, mládež a rodiny, Nezabudnime na daňové priznanie, Spoločenská kronika
 • Vranovský hlásnik č. 8/2009 (.pdf 0,57 MB) – Okienko primátora, Október – mesiac úcty k starším, Mesto Vranov nad Topľou má komunitný plán sociálnych služieb, Stav poskytovaných sociálnych služieb v meste Vranov nad Topľou, Inštitúcie poskytujúce sociálne služby, Priority rozvoja sociálnych služiebNamiesto aktivačnej činnosti malé obecné služby, Spoločenská kronika mesta Vranov nad Topľou, Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny, Separovaný zber
 • Vranovský hlásnik č. 7/2009 (.pdf 1,17 MB) – Komu cenu mesta v tomto roku?, Mesto Vranov nad Topľou a eurofondy, A už je tu september, Ako pomôcť dieťaťu pri vstupe do materskej školy, Záujmové krúžky v centre voľného času,Zber separovaného odpadu, Spoločenská rubrika mesta Vranov nad Topľou
 • Vranovský hlásnik č. 6/2009 (.pdf 1,08 MB) – Okienko primátora, Sezóna už začala, Rozvoj mesta pokračuje, CVČ pozýva na prázdniny, Prázdniny v materských školách, Separovaný odpad, Znovuobjavenie bicykla, Spoločenská rubrika
 • Vranovský hlásnik č. 5/2009 (.pdf 0,88 MB) – Okienko primátora, Detské ihriská a športoviská, Už myslia na nový školský rok, Energetická certifikácia budov, Doprava v centre (záujmu) mesta, Zapojte sa do súťaže o najkrajšiu záhradku, Separovaný zber, Spoločenská rubrika mesta Vranov nad Topľou
 • Vranovský hlásnik č. 4/2009 (.pdf 0,75 MB) – Okienko primátora, Otvárame opäť náučný chodník, Činnosť klubov dôchodcov v roku 2008 a plánované zámery denných centier v roku 2009m Separovaný zber, Spoločenská rubrika mesta Vranov nad Topľou
 • Vranovský hlásnik č. 3/2009 (.pdf 1,17 MB) – Okienko primátora, Dajme im to, čo im patrí, Knižnica vo Vranove ako miesto informácií a poznania, Prehľad publikácií, ktoré vydalo Mesto Vranov nad Topľou od roku 1992, Spoločenská kronnika mesta, Vývoz odpadu
 • Vranovský hlásnik č. 2/2009 (.pdf 1,23 MB) – Okienko primátora, Z činnosti Mestskej polície v roku 2008, Separovaný zber odpadu, Spoločenská kronika mesta
 • Vranovský hlásnik č. 1/2009 (.pdf 3,93 MB) – Okienko primátora, Zrealizované rozvojové programy mesta v roku 2008, Európske fondy a mesto Vranov nad Topľou v roku 2008, Rozvoj podnikateľského prostredia, Finančná činnosť v roiu 2008, Sociálny činnosť, Školstvo v roku 2008 začalo realizovať nový školský zákon, Kultúra, Šport, Upozornenie správcu dane z nehnuteľností, Spoločenská rubrika mesta Vranov nad Topľou
 • Vranovský hlásnik č. 10/2008 (.pdf 1100 kB) – Okienko primátora, Odchádza slovenská koruna, Poďme spolu silvestrovať, Koľko zaplatíme za deti v škole, Medzinárodná spolupráca s Poliakmi, Myslíme na blízkych i v čase Vianoc, Šaliansky Maťko, Štefanský volejbalový turnaj, Separovaný zber odpadu, Spoločenská kronika mesta
 • Vranovský hlásnik č. 9/2008 (.pdf 2104 kB) – Okienko primátora, Označovanie budov číslami alebo Nájdu vás v prípade núdze? 50 rokov umeleckého vzdelávania vo Vranove nad Topľou, Pripravuje sa voľba hlavného kontrolóra mesta, Ako separovať odpad, Pripravuje sa návrh nového VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2009, Pesničkový Mikuláš, Spoločenská kronika mesta Vranov nad Topľou, Zmena úradných hodín na matrike
 • Vranovský hlásnik č. 8/2008 (.pdf 1742 kB) – Október – mesiac úcty k starším, Okienko primátora, Projekt Terénna sociálna práca v meste, Nové VZN, Netriedime? Musíme platiť viac, Separovaný zber, Spoločenská kronika mesta Vranov nad Topľou
 • Vranovský hlásnik č. 7/2008 (.pdf 1233 kB) – Kostol Narodenia Panny Márie SA STAL BAZILIKOU, Okienko primátora, Od septembra podľa nového školského zákona, Ponuka záujmovej činnosti v Centre voľného času, Zber veľkoobjemového odpadu, Separovaný zber, Spoločenská kronika mesta Vranov nad Topľou
 • Vranovský hlásnik č. 6/2008 (.pdf 1845 kB) – Okienko primátora, Máme letné kúpalisko, Záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2007, Nech sú prázdniny bezpečné, Pozvánka Centra voľného času na letné prázdniny 2008, Súťaž o najkrajšiu predzáhradku – vyhodnotenie súťaže, Ako prebiehala akcia „Vyčistime si Slovensko“ v našom meste, Spoločenská kronika.
 • Vranovský hlásnik č. 5/2008 (.pdf 958 kB) – Pozvánka na 1. vranovský juniáles, Vyčistime si naše mesto, Deň matiek v kluboch dôchodcov, Zmeny v opatrovateľskej službe – nové všeobecne záväzné nariadenie, Aby boli sockálne dávky dobre použité – Zabezpečenie inštitútu osobitného príjemcu, Pripravujeme sa na školsý rok 2008/2009, Separovaný zber odpadu – rozpis na jún, Spoločenská kronika, Súťaž o najkrajšiu predzáhradku – výzva.
 • Vranovský hlásnik č. 4/2008 (.pdf 777 kB) – Okienko primátora, Mama je všetko na svete, POMOC EURÓPSKEJ ÚNIE SLOVENSKU – Projektové zámery mesta v roku 2008 z fondov Európskej únie, Aby nás bolo počuť – Podpora kandidatúry mesta Prešov na Európske mesto kultúry 2013, Oznam o prerokovaní územného plánu mesta, Zber veľkoobjemového odpadu, Spoločenská kronika, Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku.
 • Vranovský hlásnik č. 3/2008 (.pdf 3361 kB) – pozdrav učiteľom, rozvojové programy mesta na rok 2008, nový priemyselný park prinesie prácu, vyhlásenie najlepších športovcov a športových kolektívov, spoločenská kronika mesta, mesto má nové internetové stránky, vaše najčastejšie otázky o životnom prostredí.
 • Vranovský hlásnik č. 2/2008 (.pdf 676 kB) – zápis do základných škôl a škôlok, rozpočet mesta na rok 2008 s výhľadom na roky 2009 – 2010, možnosti využitia podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania, spoločenská kronika mesta, zber odpadu v marci.
 • Vranovský hlásnik č. 1/2008 (.pdf 194 kB) – rozvoj mesta v roku 2007.

« späť

aktualizácia: 21.12.2021 | počet zobrazení: 194 724
Počet návštev od 21.02.2008: 4649797
Počet návštev dnes: 735