Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 16.01.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne obla?no
teplota 1°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?
cez deň 4°C / v noci -1°C

« späť
Ako vybaviť... » Zvláštne užívanie mestskej komunikácie (porucha)

Zvláštne užívanie mestskej komunikácie (porucha)

Zvláštne užívanie mestskej komunikácie (porucha)

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle ust.§ 13 odst. 4 zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpené primátorom mesta, ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 odst.2 zákona č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov dodatočne vydáva rozhodnutie s určením podmienok uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu, na základe oznámenia o poruche na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach uložených v podzemných komunikáciách, ktoré musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy.

Doklady:

Poplatok:

  • Správny poplatok sa za toto dodatočne vydané povolenie nevyberá

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Referát výstavby, dopravy a ŽP
Ilečková Kamila, Ing.
  • tel.: 057/057/7590172
  • e-mail: kamila.ileckova@vranov.sk
  • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 12

Lehota:

Správny orgán musí vo veci rozhodnúť (či už kladne alebo záporne) v zmysle § 49 zákona č.71/1967 Zb., do 30 dní od začatia konania (podania oznámenia), v zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní.

Predpis:

  • § 8 odst. 10 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

« späť

aktualizácia: 21.08.2013 | počet zobrazení: 7411

Počet návštev od 21.02.2008: 2815334
Počet návštev dnes: 739
fb