Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Verejná zbierka

« späť
Ako vybaviť... » Verejná zbierka

Verejná zbierka

 • Zbierku môžu vykonávať len právnické osoby uvedené v odseku 2 §3 zák. 162/2014 až po právoplatnosti rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok
 • Právnická osoba informuje na svojom webovom sídle o vykonávaní zbierky zapísanej v registri zbierok
 • Zbierku povoľuje
  • Okresný úrad vo Vranove nad Topľou, ak sa má konať v jeho územnom obvode
  • Ministerstvo vnútra SR po dohode s Ministerstvom financií SR, ak sa má konať na území presahujúcom územný obvod okresného úradu
 • Pred vydaním povolenia sa zbierka nesmie konať
 • Zbierku podľa § 7 ods. 1 písm. c) až f) možno vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti. Zbierku možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb, a to po ich predchádzajúcom súhlase
 • Organizácia, ktorá chce vykonať verejnú zbierku na území mesta Vranov nad Topľou, oznámi jej konanie Mestskému úradu vo Vranove nad Topľou minimálne 5 dní pred jej uskutočnením

Doklady:

Poplatok:

 • bez poplatku

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Lačná Helena, Mgr.
 • tel.: 057/7590183
 • e-mail: helena.lacna@vranov.sk
 • kancelária: Kancelária prvého kontaktu

Lehota:

 • oznámiť zbierku je potrebné aspoň 5 dni pred vykonaním zbierky

Predpis:

 • Zákon č. 162/2014 Zb, o verejných zbierkach

« späť

aktualizácia: 16.02.2017 | počet zobrazení: 26980
Počet návštev od 21.02.2008: 4650147
Počet návštev dnes: 1085