Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Nedeľa 17.02.2019
aktuálne o 20:01
Mal? obla?nos?
teplota 0°C
predpoveď na zajtra
Mal? obla?nos?
cez deň 10°C / v noci 0°C

« späť
Ako vybaviť... » Uzávierka mestských komunikácií

Uzávierka mestských komunikácií

Uzávierka mestských komunikácií

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle ust.§ 13 odst. 4 zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpené primátorom mesta, ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 odst.2 zákona č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov vydáva povolenie uzávierky miestnej komunikácie na základe žiadosti o povolenie, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy.

Žiadosť o povolenie uzávierky sa podáva z dôvodu:

  • zriadenia podzemného a nadzemného vedenia (inžinierskych sietí vrátane domových prípojok) alebo vykonávania plánovaných opráv vedení,
  • iného zvláštneho užívania, napr. zabratie komunikácie na jarmoky, športové, kultúrne podujatia, presuny vozidiel nadrozmernej prepravy a i.

Žiadosť o povolenie uzávierky je nutné podať aspoň 30 dní pred žiadanou uzávierkou komunikácie.

Doklady:

Poplatok:

  • za uzávierku komunikácie 70 €

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Referát výstavby, dopravy a ŽP
Ilečková Kamila, Ing.
  • tel.: 057/057/7590172
  • e-mail: kamila.ileckova@vranov.sk
  • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 12

Lehota:

Správny orgán musí vo veci rozhodnúť (či už kladne alebo záporne) v zmysle § 49 zákona č.71/1967 Zb., do 30 dní od začatia konania (podania žiadosti), v zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní.

Predpis:

  • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

« späť

aktualizácia: 21.08.2013 | počet zobrazení: 23727

Počet návštev od 21.02.2008: 2837184
Počet návštev dnes: 151
fb