Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Úmrtie

« späť
Ako vybaviť... » Úmrtie

Úmrtie

Úmrtný list vydá matrika osobe, ktorá zabezpečuje pohreb.

Na vykonanie zápisu úmrtia do knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila alebo zomrela. Ak sa nezistí, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla.

Do knihy úmrtí sa zapisuje:

  1. deň, mesiac, rok a miesto úmrtia
  2. meno, 6) priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého
  3. deň, mesiac a rok zápisu

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho. Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.

Doklady:

  • občiansky preukaz nebohého
  • občiansky preukaz manžela
  • list o prehliadke mŕtveho

Poplatok:

žiadny

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Matrika
Butkovská Gabriela
  • tel.: 057/4422983
  • e-mail: matrika@vranov.sk
  • kancelária: Obradná sieň, Námestie slobody 4

Lehota:

na počkanie

Predpis:

Zákon 154/1994 Zb. o matrikách

« späť

aktualizácia: 05.02.2021 | počet zobrazení: 43373
Počet návštev od 21.02.2008: 4650138
Počet návštev dnes: 1076