Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Pondelok 21.01.2019
aktuálne o 20:01
Jasno
teplota -11°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 0°C / v noci -8°C

« späť
Ako vybaviť... » Súpisné číslo na budovu - žiadosť o určenie

Súpisné číslo na budovu - žiadosť o určenie

Súpisné číslo na budovu - žiadosť o určenie

Mesto určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo. Na označovanie stavieb súpisnými číslami aj orientačnými číslami obstaráva mesto na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Súpisné číslo sa určuje každej budove.

Doklady:

Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vy­daniu listiny o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť

 • Tlačivo – Žiadosť o určenie súpisného čísla (PDF; 22,5 kB)
 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 • kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
 • zameranie adresného bodu (súradnice vchodu do domu vyhotovené geodetom z GP pre kolaudačné rozhodnutie
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

Pre stavby postavené pred 1.10.1976 k vy­daniu oznámenia o určení súpisného čísla je potrebné predložiť

 • žiadosť o určenie súpisného čísla
 • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým može stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
 • kópiu katastrálnej mapy
 • Tlačivo – čestné vyhlásenie (PDF; 19,2 kB) – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané. Vyhlásenie musí byť overené na notárskom úrade alebo na matrike.

Poplatok:

 • za vydanie orientačného čísla, ktorého výška je určená podľa aktuálnej výrobnej ceny (zvyčajne do 4€)
 • v prípade použitia čestného vyhlásenia je poplatok za overenie podpisu na čestnom vyhlásení (platí sa pri overení na notárskom úrade alebo na matrike)

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Lačná Helena, Mgr.
 • tel.: 057/7590183
 • e-mail: helena.lacna@vranov.sk
 • kancelária: Kancelária prvého kontaktu

Lehota:

 • podľa zákona 30 dní

Predpis:

 • Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení
 • Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

« späť

aktualizácia: 04.06.2018 | počet zobrazení: 36643

Počet návštev od 21.02.2008: 2819023
Počet návštev dnes: 102
fb