Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Rybársky lístok

« späť
Ako vybaviť... » Rybársky lístok

Rybársky lístok

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

Vydanie rybárskeho lístka podlieha správnemu poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona, občan SR a cudzinec s povoleným trvalým pobytom, zaplatí za vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti správny poplatok, a to prevodom z účtu v banke, poštovou poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladnice mesta.

Doklady:

Poplatok:

 • trojročný rybársky lístok 17 €
 • ročný rybársky lístok 7 €
 • mesačný rybársky lístok 3 €
 • týždenný rybársky lístok 1,50 €
 • deti do 15 rokov 0 €
 • členovia rybárskej stráže 0 €

Vybavuje:

Oddelenie životného prostredia
Referát ŽP a ŠFRB
Kopčo Marcel, Ing.
 • mobil: 0907 998 224
 • tel.: 057/7590176
 • e-mail: marcel.kopco@vranov.sk
 • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 14

Lehota:

na počkanie

Predpis:

 • Zákon NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve
 • Zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

« späť

aktualizácia: 17.10.2012 | počet zobrazení: 35934
Počet návštev od 21.02.2008: 4650152
Počet návštev dnes: 1090