Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 16.01.2019
aktuálne o 17:01
Preva?ne obla?no
teplota 2°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?
cez deň 4°C / v noci -1°C

« späť
Ako vybaviť... » Pripomienky a pozmeňujúce návrhy k VZN

Pripomienky a pozmeňujúce návrhy k VZN

Pripomienky a pozmeňujúce návrhy k VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú právnym predpisom* platným na území mesta. Všetci obyvatelia mesta sú povinní plniť si povinnosti, ktoré im VZN stanovujú. Ešte pred nadobudnutím platnosti VZN **majú všetci obyvatelia mesta možnosť sa k nemu vyjadriť ešte pred jeho schválením v mestským zastupiteľstvom. Každý návrh VZN je 15 dní zverejnený na úradnej tabuli vo vestibule mestského úradu, kde sa s jeho obsahom môže ktokoľvek oboznámiť. Až po zvážení pripomienok a názorov občanov sa môže VZN stať platným právnym predpisom. Porušovanie všeobecne záväzných nariadení postihuje mestská polícia.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia:

  • v písomnej forme,
  • elektronicky
  • alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, a preto je potrebné uviesť meno a priezvisko toho, kto pripomienku uplatňuje. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrhy VZN sú vyvesené aj na úradných tabuliach vo vestibule Mestského úradu a Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou.

Doklady:

Poplatok:

žiadny

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Vardžíková Monika, Mgr.
  • tel.: 057/7590181
  • e-mail: monika.vardzikova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vpravo, číslo dverí 46

Lehota:

pripomienky možno podávať v čase zverejnenia VZN

Predpis:

Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení

« späť

aktualizácia: 10.04.2018 | počet zobrazení: 22985

Počet návštev od 21.02.2008: 2815243
Počet návštev dnes: 648
fb