Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 21.02.2018
aktuálne o 20:01
Preva?ne obla?no
teplota -2°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no
cez deň 2°C / v noci -5°C

« späť
Ako vybaviť... » Povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

Povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

Povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

Povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia v zmysle § 71 ods.1 písm. c zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) si vyžadujú zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestranstiev a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

Doklady:

Tlačivo – Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariade

  • doklad preukazujúci vlastnícke právo, alebo iné právo (list vlastníctva, nesmie byť straší ako 90 dní, nájomná zmluva),
  • 2 x jednoduchý technický popis (spracovaný a podpísaný osobou so stredoškolským, alebo vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru, doplnený fotokópiou dokladu o vzdelaní),
  • v prípade realizácie stavby svojpomocne sa pripojí prehlásenie osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Poplatok:

49,50 € za každé jednotlivé zariadenie

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Spoločný obecný úrad
Pavúková Mária, Ing.
  • mobil: 0903 545 687
  • e-mail: maria.pavukova@vranov.sk
  • kancelária: Dr. Daxnera 86, prízemie

Predpis:

  • Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)
  • Vyhláška č. 453/2000 z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

« späť

aktualizácia: 11.02.2011 | počet zobrazení: 12809

Počet návštev od 21.02.2008: 2549865
Počet návštev dnes: 12
fb