Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Kultúrne podujatie - oznámenie

« späť
Ako vybaviť... » Kultúrne podujatie - oznámenie

Kultúrne podujatie - oznámenie

Verejnými kultúrnymi podujatiami sa rozumejú verejnosti prístupné

  1. divadelné, filmové a iné audiovizuálne prestavenia,
  2. koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
  3. výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
  4. tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
  5. artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie mestu, na ktorého území sa bude konať. V jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí. Oznámenie treba podať najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

Mesto po preskúmaní požadovaných údajov vydá usporiadateľovi povolenie konať verejné kultúrne, v opačnom prípade oznámi dôvody, pre ktoré konanie podujatia nepovolil.

Miesto vybavenia
  • Kancelária prvého kontaktu

Doklady:

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Kancelária primátora
Referát kultúry a športu
Bálintová Beáta, PhDr.
  • tel.: 057/7590114
  • e-mail: beata.balintova@vranov.sk
  • kancelária: 1. poschodie vľavo, č.d. 27

Lehota:

do začiatku konania podujatia

Predpis:

Zákon č. 96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach

« späť

aktualizácia: 03.02.2009 | počet zobrazení: 22734
Počet návštev od 21.02.2008: 4649716
Počet návštev dnes: 654