Počasie
Pondelok 16.09.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne zamra?en?, ob?asn? d???
teplota 16°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no, preh?nky
cez deň 18°C / v noci 14°C

« späť
Ako vybaviť... » Kultúrne podujatie - oznámenie

Kultúrne podujatie - oznámenie

Kultúrne podujatie - oznámenie

Verejnými kultúrnymi podujatiami sa rozumejú verejnosti prístupné

  1. divadelné, filmové a iné audiovizuálne prestavenia,
  2. koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
  3. výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
  4. tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
  5. artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie mestu, na ktorého území sa bude konať. V jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí. Oznámenie treba podať najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

Mesto po preskúmaní požadovaných údajov vydá usporiadateľovi povolenie konať verejné kultúrne, v opačnom prípade oznámi dôvody, pre ktoré konanie podujatia nepovolil.

Miesto vybavenia
  • Kancelária prvého kontaktu

Doklady:

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Kancelária primátora
Referát kultúry a športu
Rieglerová Štefánia, Ing.
  • tel.: 057/7590114
  • e-mail: stefania.rieglerova@vranov.sk
  • kancelária: 1. poschodie vľavo, č.d. 27

Lehota:

do začiatku konania podujatia

Predpis:

Zákon č. 96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach

« späť

aktualizácia: 03.02.2009 | počet zobrazení: 19491

Počet návštev od 21.02.2008: 3013557
Počet návštev dnes: 140
fb