Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Aktuálne (neukončené) verejné obchodné súťaže

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Aktuálne (neukončené) verejné obchodné súťaže

Zoznam stále aktuálnych a neukončených verejných obchodných súťaží…

« späť


Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 14

Obchodná verejná súťaž - na nájom areálu mestského kúpaliska

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom areálu mestského kúpaliska vo Vranove nad Topľou. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv do 11.9.2023 do 15.00 h

aktualizácia: 25.08.2023 | počet zobrazení: 640

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 1234

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere 43,00 m2 v nebytovom priestore s. č. 1234 na Ulici Duklianskych hrdinov vo Vranove nad Topľou. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv do 27.7.2023 do 14.00 h

aktualizácia: 13.07.2023 | počet zobrazení: 226

OVS - technologického zariadenia nekrytej ľadovej plochy

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž predaj technologického zariadenia nekrytej ľadovej plochy, rolby na úpravu ľadovej plochy a technologického zariadenia pretlakovej športovej haly. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv do 27.7.2023 do 14.00 h

aktualizácia: 13.07.2023 | počet zobrazení: 228

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v BD s.č. 60

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 69,61 m2 v bytovom dome s. č. 60 (blok B), Sídl. 1. mája vo Vranove nad Topľou. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv do 30.12.2013 do 11.00 h

aktualizácia: 10.02.2023 | počet zobrazení: 3 548

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v BD s.č. 62/31

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 79,90 m2 v bytovom dome s. č. 62/31 na Sídl. 1. mája, Vranov nad Topľou. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv do 30.12.2013 do 11.00 h

aktualizácia: 10.02.2023 | počet zobrazení: 3 418

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v BD s.č. 62/29

aktualizácia: 10.02.2023 | počet zobrazení: 950

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v BD s.č. Lúčna 819

aktualizácia: 10.02.2023 | počet zobrazení: 1 009

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy s.č. 530

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj budovy s. č. 530 na parcele C-KN č. 2153 a pozemky parcela C-KN č. 2152 o výmere 336 m2 a parcela C-KN č. 2153, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368m2 na ulici Dlhej . Lehota na predkladanie návrhov zmlúv do 3.8.2022 do 14.00 h

aktualizácia: 21.07.2022 | počet zobrazení: 1 003

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 86

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere 52,28 m2 v budove s. č. 86 na ulici Dr. C. Daxnera vo Vranove nad Topľou ( v budove mestskej športovej haly ). Lehota na predkladanie návrhov zmlúv do 3.8.2022 do 14.00 h

aktualizácia: 21.07.2022 | počet zobrazení: 622

Články 1 - 10 / 14

Počet návštev od 21.02.2008: 4638371
Počet návštev dnes: 237