Centrum právnej pomoci

Primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan a riaditeľka Centra právnej pomoci, kancelárie v Humennom JUDr. PhDr. Jana Ľaľová PhD. a zamestnanec centra JUDr. Radovan Mucha oficiálne otvorili vo Vranove nad Topľou Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci Humenné.

Spoluprácu a súčinnosť pri jeho zriadení a činnosti poskytlo mesto Vranov nad Topľou. Pracovisko bude vykonávať činnosť v priestoroch malej zasadačky na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87 v prvý a tretí utorok v príslušnom kalendárnom mesiaci v čase od 8.30 hod. do 14.30 hod..

Centrum poskytuje právnu pomoc občanom mesta ale aj okresu, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať iné právne služby. Poslaním Centra je poskytnúť občanom odborné informácie a právnu pomoc v civilných veciach a v konaní o oddlžení fyzických osôb ( osobný bankrot ).

Konzultácie budú poskytované objednaným klientom, občania si môžu rezervovať termín na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk/…aria-humenne, resp. bližšie informácie môžu občania získať telefonicky na číslach 057 242 00 11 alebo 0650 105 100 alebo e-mailom: info@centrumpravnejpomoci.sk.

« späť

aktualizácia: 09.02.2023 | počet zobrazení: 2 698
Počet návštev od 21.02.2008: 4631202
Počet návštev dnes: 1290