Komunálny odpad

Povinnosti občanov týkajúce sa zberu a likvidácie komunálneho odpadu a triedenie jednotlivých zložiek na území mesta Vranov nad Topľou sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou č. 179/2020. V zásade by malo platiť, že dôkladnejšie triedenie a menej zmesového odpadu, znamená nižší poplatok za komunálne odpady. Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady č. 179/2020 (PDF; 254,3 kB).

« späť

aktualizácia: 29.12.2022 | počet zobrazení: 78 410

Súvisiace články:
Články 1 - 8 / 8

Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu

Systém zberu a vývozu bežného (nie triedeného) komunálneho odpadu v meste Vranov nad Topľou…

aktualizácia: 29.12.2022 | počet zobrazení: 39 824

Zber a vývoz triedeného odpadu

Systém zberu a vývozu triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou…

aktualizácia: 20.01.2023 | počet zobrazení: 71 720

Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

aktualizácia: 26.05.2022 | počet zobrazení: 402

Ako triediť odpad

aktualizácia: 27.12.2021 | počet zobrazení: 859

Zberný dvor na Toplianskej ulici

aktualizácia: 09.12.2021 | počet zobrazení: 47 759

Drobný stavebný odpad

aktualizácia: 09.12.2021 | počet zobrazení: 38 846

Koncepcia odpadového hospodárstva v meste

aktualizácia: 09.12.2021 | počet zobrazení: 45 886

Vaše najčastejšie otázky o triedení

aktualizácia: 27.12.2021 | počet zobrazení: 32 318

Články 1 - 8 / 8

Počet návštev od 21.02.2008: 4322033
Počet návštev dnes: 955