Zasadnutia, uznesenia, zápisnice MsZ

« späť
Samospráva » Zasadnutia, uznesenia, zápisnice MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Mestské zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach prijíma hlasovaním uznesenia, ktorých výkon zabezpečuje mestský úrad a ďalšie orgány mesta.

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí riadi rokovacím poriadkom, ktorý upravuje spôsob prípravy, zvolávania, priebeh rokovania a uznášania sa mestského zastupiteľstva a spôsob kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ a MsR vo volebnom období 2022–2026
Plán zasadnutí MsR a MsZ na najbližšie obdobie

Plán zasadnutí MsR a MsZ pre rok 2023 (PDF; 11,9 kB)

« späť

aktualizácia: 11.05.2023 | počet zobrazení: 89 544

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Uznesenia, hlasovania a zápisnice z rokovaní MsZ

Uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a hlasovanie poslancov vo volebnom období 2022 – 2026…

aktualizácia: 25.05.2023 | počet zobrazení: 79 689

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 4477330
Počet návštev dnes: 553