Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Aktuality

« späť
Úvodná stránka » Aktuality
Články 1 - 10 / 53

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2021

Mesiac Zmes. odpad [t] Objem. odpad [t] Drob. stav. odpad [t] Biol. rozl. odpad [t] Bio. kuch. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro odpad [t] Faktu- rácia* [€] Predpis [€]
Január 315,92 81,12 0 25,87 3,91 9,94 6,2 12,11 0,04 0 73125,76 84417
Február 278,07 95,04 0 23,18 6,84 6,59 23,55 8,87 0,06 6,72 70594,35 84417
Marec 370,64 152,56 0 52,18 13,84 14,39 11,5 9,81 0,04 0 92305,01 84417
Apríl 371,4 166,72 16,28 112,99 7,81 23,98 7 10,77 0,14 9,4 95698,7 84417
Máj 371,39 150,21 0 134,74 6,79 16,86 5,5 12,74 0,45 1,24 91197,39 84417
Jún 381,33 127,14 0 115,97 6,52 11,01 22,71 9,66 0,15 10,89 88681,78 84417
Júl 391,66 143,72 0 86,2 11,32 11,74 12 10,96 0,07 1,43 93106,5 84417
August 411,87 136,35 20,85 74,68 15,07 4,4 28,39 16,1 0,1 2,3 92041,5 84417
September 387,31 160,29 0 144,82 10,75 18,91 9,8 12,71 0,02 1,23 95321,72 84417

* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom

aktualizácia: 21.10.2021 | počet zobrazení: 1 623

Zber objemového odpadu

Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu v termíne od 26.10.2021 do 28.10.2021. Ob­čania v rodinných domoch daný deň vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý následne pracovníci firmy odvezú. Občania z bytových domov vyložia tento odpad k stojiskám. Uvedený odpad je potrebné vyložiť najneskôr do 6.00h daného dňa, inak nie je zaručené, že bude vyvezený! Objemový odpad je odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny. Do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre) a elektronický odpad (práčky, chladničky atď.)

aktualizácia: 19.10.2021 | počet zobrazení: 59

Oprava priečelia obradnej siene a modernizácia skateparku budú zrealizované do konca tohto roka

V rámci úpravy rozpočtu, o ktorej poslanci mestského zastupiteľstva rokovali na svojom septembrovom rokovaní, boli schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu priečelia obradnej siene a na dofinancovanie modernizácie skateparku.

aktualizácia: 12.10.2021 | počet zobrazení: 1 080

Video: Primátor a starostovia vranovského regiónu sa stretli s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky a jej poslancami

V pondelok 11. októbra mesto Vranov nad Topľou navštívil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár a poslanci Peter Pčolinský a Jozef Lukáč. Hlavnou témou rokovania bola pripravovaná optimalizácia nemocníc na území Slovenska, ako aj reforma súdnictva.

Video nájdete tu: https://youtu.be/dkikIxsYAtM

aktualizácia: 12.10.2021 | počet zobrazení: 2 831

Výberové konanie

Logo okuliare Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou uznesením č. 191/2021 zo dňa 30.09.2021

vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou

začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: 27.11.2021

 

aktualizácia: 05.10.2021 | počet zobrazení: 191

Video: Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou

V uplynulom období mesto Vranov nad Topľou začalo s realizáciou prekrytia ihriska na Základnej škole Lúčna. Predmetom zákazky je zrealizovanie stavebných prác spojených so samotným prekrytím jestvujúceho futbalového ihriska s umelou trávou. Navrhovaná hala je pôdorysne obdĺžnikového tvaru s rozmermi 50 × 60 m, celková zastavaná plocha bude 3 084 m2.

Video nájdete tu: https://youtu.be/Bp271lHBLZA

aktualizácia: 05.10.2021 | počet zobrazení: 533

Záznam z tlačovej konferencie: Zachráňme akútne lôžka vo Vranovskej nemocnici

V pondelok 27. septembra sa za účasti poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo Richarda Rašiho a primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana na pôde Mestského úradu vo Vranove nad Topľou konala tlačová konferencia "Zachráňme akútne lôžka vo Vranovskej nemocnici.

Záznam z tlačovej konferencie nájdete tu: https://youtu.be/imyZEBZZods

aktualizácia: 30.09.2021 | počet zobrazení: 122

2. ročník Vranovských dní medu

ZO SZV Vranov nad Topľou, mesto Vranov nad Topľou a Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou vás pozývajú v dňoch 22. – 23. októbra 2021 na 2. ročník Vranovských medových dní spojených s konferenciou o včelárstve.

aktualizácia: 30.09.2021 | počet zobrazení: 271

Video: Spoločnosť Ematech s. r. o. oficiálne otvorila svoje servisné stredisko

Za účasti predstaviteľov spoločnosti Ematech, primátora mesta Jána Ragana, poslancov mestského zastupiteľstva, bolo v stredu 22. 9. 2021 v priemyselnom parku Ferovo vo Vranove nad Topľou slávnostne otvorené servisné stredisko spoločnosti Ematech.

Video nájdete tu: https://youtu.be/rpnZUnCow4E

aktualizácia: 23.09.2021 | počet zobrazení: 437

Petícia za záchranu AKÚTNEJ NEMOCNICE - OZNAM

Dnešným dňom sa končí zber podpisov v rámci petičnej akcie o zachovanie AKÚTNEJ NEMOCNICE v okrese Vranov nad Topľou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úrovni regionálnej nemocnice.
Prosíme všetkých, ktorí v rámci tejto petície zbierali podpisy v meste Vranov nad Topľou, aby vyplnené petičné hárky doručili do Kancelárie 1. kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. 

ĎAKUJEME

aktualizácia: 22.09.2021 | počet zobrazení: 897

Články 1 - 10 / 53

Počet návštev od 21.02.2008: 3813132
Počet návštev dnes: 797