Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Udialo sa...

« späť
Úvodná stránka » Udialo sa...
Články 1 - 10 / 873

Spoločnosť AGORA Solar v priemyselnom parku Ferovo celkovo preinvestuje približne 3,5 milióna eur + video

Spoločnosť AGORA Solar a. s. v priemyselnom parku plánuje vyrábať solárne panely a do roku 2024 zamestnať 50 zamestnancov.

Video nájdete tu: https://youtu.be/p836Mtqx6hI

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 618

Rekonštrukcia budovy Materskej školy Okulka - druhá časť + video

S cieľom optimalizovať energetickú náročnosť mestských budov, mesto Vranov nad Topľou v uplynulom období začalo s realizáciou zateplenia fasády a sokla druhej časti objektu Materskej školy Okulka. Jedná sa o časť budovy, v ktorej sa nachádza plaváreň a triedy školy.

Video nájdete tu: https://youtu.be/01EXlhnNs8U

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 572

Výstavba nového chodníka na Tehelnej ulici + video

V záujme zvýšenia bezpečnosti dopravy, najmä bezpečnosti chodcov, mesto Vranov nad Topľou v uplynulom období začalo s výstavbou novej pešej komunikácie na Tehelnej ulici. Jedná sa o pravostranný chodník v dĺžke 619,95 m, ktorý bude tesne súbežný s Tehelnou ulicou. Jeho šírka bude 1,5 metra.

Video nájdete tu: https://youtu.be/W5RJcH4E2UE

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 573

Mesto začalo s výstavbou nových nájomných bytov bežného štandardu + video

Mesto Vranov nad Topľou začiatkom leta odštartovalo výstavbu 70 nových nájomných bytov bežného štandardu „Bytové domy na ulici Kalinčiakova, Vranov nad Topľou“ a súvisiacej technickej vybavenosti pre napojenie bytových domov na inžinierske siete a verejnú miestnu komunikáciu, vrátane výstavby odstavných parkovacích plôch.

Video nájdete tu: https://youtu.be/8n0Lm6sYkKc

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 669

Optimalizácia energetickej náročnosti budovy Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou + video

S cieľom obnoviť mestskú budovu a zároveň vytvoriť podmienky pre dosiahnutie parametrov energeticky úsporného objektu mesto Vranov nad Topľou v tomto období realizuje projekt Optimalizácia energetickej náročnosti budovy základnej umeleckej školy.

Video nájdete tu: https://youtu.be/7oKoLMDXRhI

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 624

Štatistické údaje dopravy zdarma za 1. polrok 2022

Podľa údajov získaných od spoločnosti SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Topľou, ktorá v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu, v prvom polroku tohto roka bolo spolu na oboch linkách mestskej hromadnej dopravy prepravených celkovo 89 746 cestujúcich, pričom za rovnaké obdobie v uplynulých rokov bolo prepravených 74 523 cestujúcich.

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 542

Regenerácia vnútrobloku na Lúčnej vo Vranove nad Topľou

S cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľom Lúčnej, a to revitalizáciou priestoru pri bytových domoch 818 a 819, mesto Vranov nad Topľou sa v roku 2021 zapojilo do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 1 506

Mesto v týchto dňoch svojim nájomníkom vypláca preplatky za služby spojené s bývaním

Oddelenie bytov a nebytových priestorov Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, ktoré má v správe 475 obecných a 10 hybridných bytov, v uplynulom období ukončilo vyúčtovanie služieb spojených s bývaním za rok 2021.

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 548

Štatistické údaje dopravy zdarma na území mesta Vranov nad Topľou za mesiac jún 2022

Z údajov získaných od spoločnosti SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Topľou, ktorá v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu, v mesiaci jún 2022 bolo spolu na oboch linkách mestskej hromadnej dopravy prepravených 17 041 cestujúcich.

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 566

Prijatie absolventiek po 50-tich rokoch

V obradnej sieni mesta sa v utorok 28. júna stretlo 13 absolventiek Strednej všeobecno-vzdelávacej školy, terajšieho gymnázia, zo školských rokov 1969 – 1972, ktoré spolu s triednou profesorkou Ninou Popaďákovou slávnostne prijal mesta Ján Ragan.

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 2 296

Články 1 - 10 / 873

Počet návštev od 21.02.2008: 4388515
Počet návštev dnes: 958