Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Odpadové hosp.

« späť
Úvodná stránka » Odpadové hosp.

Povinnosti občanov týkajúce sa zberu a likvidácie komunálneho odpadu a triedenie jednotlivých zložiek na území mesta Vranov nad Topľou sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou č. 179/2020. V zásade by malo platiť, že dôkladnejšie triedenie a menej zmesového odpadu, znamená nižší poplatok za komunálne odpady. Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady č. 179/2020 (PDF; 254,3 kB).

Články 1 - 8 / 8

Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu

Systém zberu a vývozu bežného (nie triedeného) komunálneho odpadu v meste Vranov nad Topľou…

aktualizácia: 29.12.2022 | počet zobrazení: 41 129

Zber a vývoz triedeného odpadu

Systém zberu a vývozu triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou…

aktualizácia: 22.08.2023 | počet zobrazení: 75 196

Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

 
aktualizácia: 14.04.2023 | počet zobrazení: 1 192

Ako triediť odpad

 
aktualizácia: 03.03.2023 | počet zobrazení: 1 861

Zberný dvor na Toplianskej ulici

 
aktualizácia: 22.03.2023 | počet zobrazení: 49 815

Drobný stavebný odpad

 
aktualizácia: 09.12.2021 | počet zobrazení: 40 023

Koncepcia odpadového hospodárstva v meste

 
aktualizácia: 09.12.2021 | počet zobrazení: 46 638

Vaše najčastejšie otázky o triedení

 
aktualizácia: 27.12.2021 | počet zobrazení: 33 207

Články 1 - 8 / 8

Počet návštev od 21.02.2008: 4625658
Počet návštev dnes: 525