Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Transparentné mesto (register zmlúv, objednávok, faktúr)

« späť
Transparentné mesto

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
číslo (interné) predmet suma typ
17.05.2012 219/2012/OVDÚR Zmluva o dielo - Oprava výtlkov miestnych komunikácií 240,00 Z
10.05.2012 221/2012/OVDÚR Zmluva o dielo - Komunitné centrum Vranov n. T. - Cintorínska ulica, rekonštrukcia a prístavba 5400,00 Z
25.04.2012 217/2012/OVDÚR Zmluva o dielo - Trvalé vodorovné značenie 10828,01 Z
20.04.2012 213/2012/OVDÚR Zmluva o dielo - vysprávky miestnych komunikácií 42,26 Z
20.04.2012 212/2012/OVDÚR Zmluva o poskytovaní služby WEB dispečing 0,00 Z
20.04.2012 138/2012/OMM Kúpna zmluva 222,00 Z
16.04.2012 215/2012/OBNP Nájomná zmluva 243,07 Z
12.04.2012 220/2012/P Dohoda o vzájomnej spolupráci 0,00 Z
11.04.2012 207/2012/EO Dohoda o úhrade časti nákladov na úroky 0,00 Z
05.04.2012 211/2012/OBNP Dodatok č. 1 k Zmluve č.18/2004 NP - BT o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
03.04.2012 214/2012/OBNP Nájomná zmluva 60,00 Z
02.04.2012 209/2012/OBNP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 Z
01.04.2012 192/2012/OVDÚR Zmluva o zabezpečení prevádzky karanténnej stanice pre psov 1000,00 Z
30.03.2012 216/2012/OVDÚR Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 0,00 Z
30.03.2012 190/2012/OBNP Zmluva o dodávke plynu - Okresný útvar SZTK 0,00 Z
28.03.2012 205/2012/OMM Havarijné poistenie vozidiel 2448,04 Z
28.03.2012 193/2012/OVDÚR Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby 0,00 Z
27.03.2012 191/2012/P Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mim. situácie 0,00 Z
26.03.2012 189/2012/OBNP Zmluva č. 131/12/TPO o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi 70,00 Z
26.03.2012 186/2012/OVDÚR Dodatok č. 3 Kúpnej zmluvy - Intenzifikácia separovaného zberu 0,00 Z
26.03.2012 1064/2012/P Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2012 151,76 Z
26.03.2012 1063/2012/P Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2012 173,90 Z
23.03.2012 201/2012/OBNP Nájomná zmluva 98,84 Z
23.03.2012 188/2012/OBNP Zmluva o nájme nebytových priestorov 4650,00 Z
23.03.2012 179/2012/OVDUR Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby - Ul. Mlynská, rozšírenie cintorína 4560,00 Z
20.03.2012 178/2012/OMM Dodatok č. 5 k Zmluve č. 90-000036967PO2010 0,00 Z
19.03.2012 200/2012/OBNP Nájomná zmluva 0,00 Z
19.03.2012 177/2012/OMM Zmluva o nájme pozemku 1,00 Z
19.03.2012 176/2012/OMM Kúpna zmluva 3505,92 Z
19.03.2012 175/2012/OMM Kúpna zmluva 5826,60 Z
19.03.2012 159/2012/OMM Kúpna zmluva 549,00 Z
19.03.2012 158/2012/OMM Kúpna zmluva 558,00 Z
15.03.2012 194/2012/OMM Zmluva o výpožičke 0,00 Z
14.03.2012 156/2012/OMM Kúpna zmluva 603,00 Z
13.03.2012 162/2012/OMM Kúpna zmluva 486,00 Z
13.03.2012 161/2012/OMM Kúpna zmluva 540,00 Z
13.03.2012 160/2012/OMM Kúpna zmluva 540,00 Z
13.03.2012 157/2012/OMM Kúpna zmluva 600,84 Z
13.03.2012 155/2012/OMM Kúpna zmluva 936,00 Z
10.03.2012 208/2012/OBNP Zmluva č. 02/2012/NP o nájme nebytových priestorov 800,00 Z
10.03.2012 197/2012/OBNP Zmluva o nájme nebytových priestorov 410,00 Z
10.03.2012 196/2012/OBNP Zmluva o nájme nebytových priestorov 2310,00 Z
09.03.2012 172/2012/OVDÚR Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov 995814,96 Z
08.03.2012 185/2012/OBNP Nájomná zmluva 90,00 Z
08.03.2012 163/2012/OOSS Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy o poskyt.zdrav.služby 0,00 Z
06.03.2012 25/2012/OMM Kúpna zmluva 3258,00 Z
05.03.2012 184/2012/OBNP Nájomná zmluva 350,00 Z
05.03.2012 183/2012/OBNP Nájomná zmluva 100,14 Z
05.03.2012 152/2012/OOSS Licenčná zmluva - Súhlas na použitie ortofotomáp 5635,00 Z
05.03.2012 147/2012/OOSS Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení 0,00 Z
Počet návštev od 21.02.2008: 4388504
Počet návštev dnes: 947