Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Transparentné mesto (register zmlúv, objednávok, faktúr)

« späť
Transparentné mesto

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
číslo (interné) predmet suma ↓ typ
11.06.2014 557/2014/OOSS Komisionárska zmluva 0,00 Z
13.06.2014 612/2014/OMM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 0,00 Z
18.06.2014 613/2014/EO Zmluva o termínovanom úvere č. 40/013/13 dodatok č.1 0,00 Z
30.06.2014 699/2014/OVDUR Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 Z
30.06.2014 700/2014/OVDUR Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 Z
01.07.2014 704/2014/KP Zmluva o zhotovení fotografického diela 0,00 Z
09.07.2014 784/2014/EO Mandátna zmluva 40/001/14 Dodatok č. 1 0,00 Z
14.07.2014 1035/2014/OOSS Zmluva o poskytovaní služieb 0,00 Z
14.07.2014 1215/2014/OBNP Dodatok č.2 k Zmluve č. 23/2011/NP o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
17.07.2014 706/2014/OMM Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 Z
18.07.2014 793/2014/OMM Zámenná zmluva 0,00 Z
28.07.2014 1036/2014/OMM Dodatkok č.1 k Licenčnej zmluve 0,00 Z
28.07.2014 1111/2014/P Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hnuteľnej veci 0,00 Z
30.07.2014 1142/2014/OBNP Dodatok č.4 k Zmluve č. 2/NP/2004 o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
19.08.2014 1240/2014/OŠ Kúpna zmluva 0,00 Z
03.09.2014 1009/2014/OMM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 0,00 Z
16.09.2014 1250/2014/OŠ Dodatok č.1 k zmluve o dielo 0,00 Z
24.09.2014 1381/2014/EO Zmluva č. 0896-01/2014 o akceptácii platobných kariet a Dodatok č. 1 0,00 Z
30.09.2014 1382/2014/KP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 274/2014-IZ-4.0/V 0,00 Z
06.10.2014 1394/2014/OŠ Projektová zmluva 0,00 Z
07.10.2014 1612/2014/OOSS Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 Z
08.10.2014 1339/2014/OMM Dodatok č.1 k zmluve č. 231/210/2010 o nájme pozemku 0,00 Z
08.10.2014 1340/2014/OMM Dodatok č.2 k zmluve č. 05/210/2010 o nájme pozemku 0,00 Z
24.10.2014 1425/2014/OVDUR Zmluva o pripojení 0,00 Z
24.10.2014 1428/2014/OVDUR Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 Z
24.10.2014 1431/2014/OVDUR Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia 0,00 Z
27.10.2014 1504/2014/OĎ Dodatok č.1 - zmluva o účasti na projekte 0,00 Z
28.10.2014 1435/2014/OVDUR Dodatok č.1 k zmluve č. 21/2014 0,00 Z
30.10.2014 1675/2014/OBNP Dodatok č.1 k zmluve č. 04/2013/NP o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
31.10.2014 1433/2014/OMM Dodatok č.1 k Zmluve č. 177/2012/OMM o nájme pozemku 0,00 Z
04.11.2014 1498/2014/OVDUR Dodatok k zmluve o dielo č. 1149/2014 0,00 Z
18.11.2014 1522/2014/OMM Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní IIS mesta Vranov n. T. a prenájme pozemkov 0,00 Z
20.11.2014 1523/2014/OVDUR Zmluva o pripojení 0,00 Z
25.11.2014 1560/2014/EO Zmluva o úvere č. 40/127/05 - dodatok č.11 0,00 Z
01.12.2014 1674/2014/OMM Dodatok č.1 0,00 Z
10.12.2014 1575/2014/OMM Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve s vecným predkupným právom č. 1346/2014/OMM 0,00 Z
11.12.2014 1574/2014/OMM Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku č. 186/210/2009 0,00 Z
12.12.2014 1633/2014/OŠ Kúpna zmluva 0,00 Z
22.12.2014 1604/2014/KP Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 Z
22.12.2014 1634/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
29.12.2014 1632/2014/P Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa 0,00 Z
30.12.2014 1615/2014/OVDUR Zmluva o dielo 0,00 Z
31.12.2014 1511/2014/OMM Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku č. 114/210/07 0,00 Z
31.12.2014 1513/2014/OMM Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku č. 9/2002 0,00 Z
31.12.2014 1641/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1642/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1643/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1644/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1645/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1646/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
Počet návštev od 21.02.2008: 4018207
Počet návštev dnes: 115

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie